İş ve özel yaşamınızdaki en yüksek potansiyelinize ulaşmak için verdiğimiz koçluk hizmetleri ;

Yönetici Koçluğu
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Satış Koçluğu
E-Ticaret Koçluğu
Sosyal Medya Koçluğu
Dijital Koçluk
İş görüşmelerinde özgüvenli davranışa yönelik Koçluk
Topluluk önünde konuşma ve sunum becerileri Koçluğu
İlişki ve iletişim yönetimi Koçluğu
Kurum içi Koç yetiştirme programı

Koçluk amaçlarımız:

• Kişinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi,
• Bunu yaparken kişisel kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi,
• Öğrenmenin koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması.

KOÇLUK; Ne ve nasıl yapılır ?

Danışan ve bireyle/kurumla ortaklık içinde çalışarak:

• Hedeflenen sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimleri belirleyerek bir gelişim planı oluşturur,
• Kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, inanç ve yaklaşımları gibi aslında kendisini oluşturan parçaları hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olur,
• Gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli eğitimi ve stratejileri sağlar,
• Ve bu strateji dahilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek oluruz.

Hedeflenen sonuçlar; Danışanların,:

• Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,
• Değerlerine ve güçlü yanlarına dayanarak yaşamaları ve liderlik yapmaları,
• Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları,
• Çok çeşitli ve birbirinden farklı tipteki insanla daha etkin biçimde çalışmaları,
• Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,
• Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,
• İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.
• Performans ve iş verimliliklerinin artırılması.

Bire bir Koçluk Hizmeti ile, istediğiniz hedefleri belirleyecek ve hızla hedeflerinize ulaşacaksınız.