Eğitim Tarihi: 27 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Kayıt İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

İletişiminizin anlamı karşıdan aldığınız tepkidir ve bu kastettiğinizden farklı bir tepki olabilir.

Amaç
Aynı dili konuştuğumuz zaman iletişimde de aynı dili konuştuğumuzu varsaymak gibi bir yanılgıya düşme olasılığımızselale_foto yüksektir. Gerçekten ve dikkatli dinlemeye başladığımız zaman iletişimde yapılan kısa devreleri, anlaşmazlıkları, genellemeleri ve yanlış varsayımları fark ettiğimizde doğru iletişim için yalnız aynı dili konuşmanın yeterli olmadığı gerçeğiyle yüzleşiriz.
Katılımcılar, etkili iletişime, çözüme odaklı yaklaşıma ve aldıkları sonuçların sorumluluğunu daha fazla yüklenmeye yönelik gelişkin bakış açıları kazanacaktır.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, “ekip arkadaşları” karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,
Ø Çalışma hayatında insan faktörünün önemini kavrayacaklar,
Ø Etkin yönetimin kilit unsurlarından haberdar olabilecekler,
Ø Duygu ve düşüncelerini doğru şekilde yönetebilecekler,
Ø Paradigma ve önyargılarının farkına varabilecek ve algı yönetiminde etkili olabilecekler,
Ø Doğru geri bildirim vermenin, olumsuz geri bildirim vermenin kurallarını, yol ve yöntemlerini öğrenebilecekler,
Ø Farklı yaklaşımların olabileceğini kabul ederek uyum, işbirliği ve iletişimi teşvik ederek takım ruhu yaratacaklar,
Ø Doğru kimliği oluşturup, doğru şekilde ifade ederek yansıtabilecekler,
Ø Saldırgan, eğilgen ve özgüvenli iletişim tarzlarını anlayacaklardır.

Eğitim Yöntemi
Ø Pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme
Ø Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları
Ø İnteraktif ve herkesin bire bir katılımı
Ø Anlatılan konuların iş hayatına nasıl aktarılacağına dair oyunlar ve örneklemeler

Eğitim İçeriği
Etki Alanında Sonuç Üretebilmek
Ø Söylem değil, eylem insanı olabilmek
Ø Öğrenmenin modeli ve alışkanlıklarımız
Ø Çalışan davranışında;
v Karar değişkenleri
v Kontrol edilebilen faktörler
v Kontrol edilemeyen faktörler
İnsan Ve Davranışı
Ø Hepimiz birbirimizden farklıyız
Ø Kendi tarzını ve başkalarının tarzını tanıma (test)
Ø Farklılıkları doğru yönetebilmek
Beden Dili – Ses Tonu ve Kelimeler
Ø Anlamak ve anlaşılmak
Ø İletişimin tanımı, yöntemleri ve kilit unsurları
Ø Sözsüz beden dili kullanımı
Ø Gizli dil okumanın önemi
Ø Vurgu ve tonlamalı konuşmak
Ø İletişimde duygusal modelleri tanıma ve yönetme
Doğru İletişim
Ø Uyum sağlamanın ön koşulu; dinleme
Ø Dinlemeyi engelleyen tutumlar; paradigmalarımız
Ø Etkin dinlemenin kilit unsurları ve etkin dinleme teknikleri
Ø Empatik iletişim (duygusal zekanın bir unsuru olarak empati)
Ø Düşünceleri, duyguları, istekleri ve ihtiyaçları anlamak için doğru soruları sorma teknikleri
Olumlu Pozitif İlgi
Ø Olumlu pozitif ilginin kazandıracakları
Ø Olumlu pozitif ilgi vermenin kuralları
Ø Etkin ve yapıcı geribildirim vermek
Sorunlu Durumlarda İletişim ve Güvenli İletişim
Ø Farklı davranış tiplerini ayırt edebilmek
Ø Güvenli davranışın yararları
Ø Kendimi anlamak – ilişki farkındalığı (öz değer; öz saygı ve öz takdir)
Ø Haklarımı anlamak (haklarımızın tehdit altında olduğunda güvenli karşılık geliştirebilmek)
Ø Eylemde güvenli iletişim
Ø Düşün / hisset / davran
Ø Düşünme yanlışları