porno canli mac izle

Posts tagged Başarı

Zaman mı sizi yönetiyor? Siz mi zamanı?

Eğitim Tarihi: 21 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & KAYIT İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma İdil Şahbaz Fotoalışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak, zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişikliği yaratabilmektir.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecekler,
Ø Daha proaktif davranarak manevra kabiliyetini güçlendirebilecekler,
Ø Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecekler,
Ø İşlerini önceliklendirebilecekler,
Ø Zor, süreç gerektiren işlerini planlayabilecekler,
Ø Zamanı doğru yönetebilmek için beyni etkin kullanabilecekler,
Ø Masa düzenlerini, bilgisayar dosyalarını ve dosyalama sistemini önceliklendirme yapabilecek şekilde etkinleştirebilecekler,
Ø Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecekler,
Ø Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecekler,
Ø Zamanı, performanslarını geliştirmek için kullanabilecekler,
Ø Toplantıların etkin olmasını sağlayabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
Ø Öğrenmeyi destekleyecek test ve ANALIZLER
Ø Renkli ve güncel örnekler
Ø Bireysel ve grup çalışmaları
Ø Senaryo ve uygulamalar

Eğitim İçeriği

Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık
Ø Zamanı yönetebilir miyiz?
Ø Bir günü nasıl geçiriyoruz?
Ø Zaman nedir?
Ø Zaman=hayat
Ø Zamanı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için kullanmak
Ø Kendimi değerlendiriyorum
Ø Zamanı yönetirken kullandığım sistem ve yöntemler
İdeal Yaşam Dengesi
Ø Zamana bakışımız
Ø Geçmiş, şimdi, gelecek
Ø Şimdi için küreklere asılmak
Ø Zamanı yönetirken sahip olunması gereken zihinsel yaklaşım
Ø Eylem ve söylem insanı
Öncelikler
Ø Yaşam üçgeni (hedeflerim, yapmak istediklerim ve yaptıklarım)
Ø Bir günde yaptıklarım
Ø Covey matriksi
Ø Acil ve önemli kriterlerini kullanmak
Ø Önceliklendirme matriksini oluşturmak
Ø Acil / önemli, acil olmayan / önemli, acil / önemli olmayan, acil olmayan / önemli olmayan işleri tanımlama
Ø Doğru önceliklendirme
Ø Pusulanın gösterdiği kutu (şirkete katma değer yaratabilmek)
Ø Zor, süreç gerektiren, ilerlemenin kolaylıkla görülemediği, çabuk vazgeçtiğimiz ve yapmak istemediğimiz 2. kutu işlerinin planlanması
Ø First prensibi ile çalışma
Ø Örgütsel zamanı doğru yönetebilmek için doğru dil, doğru iletişim
Ø Zamanla konuşmak
Etkin ve Verimli Olmak
Ø Zaman yönetiminde verimlilik ve etkinlik kavramı
Ø Etki alanında sonuç üretebilmek
Ø Akıllı çalışmak
Ø Doğru işleri yapmak
Ø Pareto prensibi ve zaman yönetimi
Hedef Belirleme
Ø Etki alanında doğru sonuçlar üretebilmek için yapılması gerekenler
Ø Ne yapacağını bilmek
Ø Hedeflerle çalışmanın bireysel ve iş hayatına katacakları
Ø Hedef nedir?
Ø Hedef nasıl olmalıdır?
Ø Hayalden hedefe giden süreci doğru tanımlamak ve doğru yönetebilmek
Ø Hedef önündeki en büyük engel (zihinsel yaklaşımlarımız-cam tavan sendromu)
Ø Hedefler ve motivasyonu doğru yönetebilmek (hedefleri görünür kılmak)
Beynin Doğru Kullanılması
Ø Beyni doğru kullanmanın zaman yönetimine katkısı
Ø Etkin ve verimli sonuçlar üretebilmek için beyni doğru kullanmak
Ø Beynin çalışma sistemine uygun
v Masa düzeni
v Bilgisayar dosyaları
v Dosyalama sistemleri
Ø Gelen e-posta mesajlarının planlanması
Ø Sistematik çalışmanın faydaları
Zaman Çalıcılar
Ø Bölünmelerin seyir defteri
Ø Nölünmelerin yarattığı motivasyon ve performans kaybı
Ø Planlarınıza uymanızı engelleyenler neler?
v Toplantılar
v Telefonlar
v e-postalar
Ø Yanlış delegasyon
Ø Hayır diyememek vs.
Ø Zaman çalıcılarla başa çıkma önerileri
Ø Kırmızı ve yeşil alan uygulamaları

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz!! “Satış”ta başarı için….

Genel Katılıma Açık Eğitim: Satışta Fark Yaratma Formülleri

Eğitim Tarihi: 4 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & KAYIT: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16
serap_gokmen1.jpg

Amaç

Satış danışmanlarının bir çoğunun kendi yöntemleriyle öğrendiği ‘Satış’ yapma becerileri ve satış süreci konusunda alışkanlıklarını sorgulatmayı ve satışı doğru tekniklerle yapmanın sonuçlara katacağı faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Bu programın amacı; katılımcılara satış konusunda daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratarak, verimliliği artırmak ve kişisel performansı yükseltmek konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır.

Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılara ;
 Satışta kritik başarı faktörlerinin farkına varacaklar,
 Doğru satış stratejisi uygulamayı öğrenecekler,
 Müşteriye fayda sunmayı öğrenecekler,
 İtirazlar ile baş edebilecekler,
 Satışı sonlandırmayı öğrenecekler,
 Müşteri ilişkilerini yönetebileceklerdir.

İçerik

 Giriş:

 Günümüzde satış
 Olumlu zihinsel tutum & zihinsel engellerin üstesinden gelme

 Satış Stratejisi:

 Amaçlar ve hedefler
 Planlama, araştırma

 Anlamak – Anlatmak – Dinlemek – Satmak:

 Güven bağı oluşturmak için aktif dinlemek
 Soru tipleri -istek ve ihtiyacı ortaya çıkarmak

 Fayda

 Ürün-Hizmet özellikleri ile müşteri ihtiyaçlarını birleştirme
 Özellikler yerine motivatörler üzerinden faydaları vurgulama
 Doğru satış mesajı vermek

 İkna Teknikleri

 İtirazlarla başetmek
 Bahane ile itirazı ayırt etmek
 Satışı sonlandırmak ve satış takibi
 Müşteri ilişkileri yönetimi

İş ve özel hayatta denge ve başarının ilk anahtarı kendimizi ve duygularımızı tanımaktır…

Genel Katılıma Açık Eğitim : Duygusal Zekâ

Eğitim Tarihi: 22 Nisan 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & Kayıt: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Amaçselale_foto
Bu eğitimin amacı, kendimizi tanımak, bizi kontrol eden duyguların farkında olmak, bizi kontrol eden duygularımızın diğer insanların üzerinde güçlü etkisini bilinçli ve akıllıca kullanmaktır. Bize bu konuda yardımcı olan ise nefesimizdir. Duygularımızı ve düşüncelerimizi nefesle kontrol edebiliriz.

Bütün duyguların nefesi kullandığını fark etmemiz gerekiyor. Her bir duygu aslında bir nefes ritmine sahiptir. Öfkenin, korkunun, mutluluğun bir nefes ritmi vardır. Önemli olan nefesimizi dikkatlice gözlemleyebilmek ve duygularımızın belli bir nefes ritmi ile birlikte hareket ettiğini görebilmek. Bu bize huzur, başarı ve mükemmel bir iletişim gücü kazandırır.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
 Duyguların yaşamımızdaki rolü ile duygunun hayatımızdaki yerini fark ederek, farklı duygular karşısındaki farklı nefes ritimlerini öğrenirler,
 Doğru nefesin hayatımız, duygularımız ve düşüncelerimizdeki yerini öğrenerek, doğru nefes almayı geliştirebilecekleri teknikleri öğrenirler,
 Duygularını fark ederek, stres yönetimi, öfke ve dürtü kontrolü, öz motivasyonu korumak ve geliştirmek gibi, duygusal zekâ yetkinlik başlıklarında kendilerini geliştirecekleri nefes tekniklerini öğreneceklerdir.

Eğitim Yöntemi
 Pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme
 Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları
 İnteraktif ve herkesin bire bir katılımı
 Anlatılan konuların iş hayatına nasıl aktarılacağına dair oyunlar ve örneklemeler
 Nefes teknikleri

Eğitim İçeriği
 Zekâ’nın tanımı
 “Duygusal zekâ” kuramları ve alt başlıkları “kişisel kapasite”
 Öz bilinç
 Duygusal öz bilinç
 Duygu nedir?
 Temel duygular
 Duygusal zekâ anket çalışması
 Duyguyu fark etmek ve tanımlamak
 Öz yönetim
 Doğru ve orijinal nefes alma
 Öz motivasyon
 Öz değer
 Sosyal bilinç
 Diyaframın kullanma gerekliliği
 Diyafram egzersizleri
 Diyafram kullanımına yönelik beden çalışmaları
 Başarma dürtüsü
 Kişisel kalite ve kişisel kaşe
 Empati ve sempati
 Öz gücü kullanmak
 Anlamak ve anlaşılmak
 Burun çalışmaları
 Doğru nefesi almamıza yardımcı olan teknikler
 Duygusal öz denetim
 Duygu kontrol
 Öfke kontrol
 Korku kontrol
 Mutluluk nefesi
 Stres kontrol
 60 nefes
 İsabetli öz değerlendirme
 Kontrol çekirdeği
 Güvenli duygular
 Sağ-sol beyin denge nefesi

A-Z_Kisisel_Gelisim

“DETOKS AKŞAM SEMİNERLERİ” İle Eğlenerek Gelişin!

Kişisel Gelişiminize Değer Katacağımızı Garanti Ediyoruz!.
Eğitim ana kucağında başlar ve insan hayatının son bulmasına kadar da sürer, sürmelidir de…
Günümüz dünyasında hem iş yaşamı hem özel yaşam insanın kendisini sürekli geliştirmesini gerektirir. Başarılı olmanın temelinde özgüven, özsaygı,doğru stratejiler belirlemek, zamanı doğru kullanmak, kısacası kişisel gelişim yatar. İnsanın yumuşak davranışlarını geliştirmesi gerekir. Bunun için de yine kendi çemberinden çıkmayı becerebilmeli ya da öğrenmelidir.
Eğitim Akademi, Kişisel Gelişim Akademisidir, Duygusal zekanıza hitap eder, IQ sizi diploma sahibi yapar, işe aldırır ancak duygusal zekanızı kullanmazsanız ne derece başarılı olabilirsiniz? Eğitim Akademi, iş ve özel yaşam dengenizi sağlayacak eğitimler ile sizin yaşam yolculuğunuzda arzu ettiğiniz performansı göstermeniz için eğitimler vermektedir.
Eğitim Akademi, Stres Yönetimi seminerleri ile, günümüz dünyasında kendinizi iyi hissetmeniz için size ışık tutmaktadır. Stres ile baş edebilmeniz, çatışmaları yönetmeniz, zor insanlar ile baş etmeniz, öfke kontrolünüz üzerine yapılan çalışmalara katılarak üzerinizde baskı hissettiğiniz, başarınızı ve hayata bakışınızı etkileyen sıkıntılarınızı nasıl aşabileceğinizi öğrenirsiniz. Amacımız, daha keyifli ve başarılı bir yaşam sürmeniz…
Eğitim Akademi firmasının kurucusu, NLP Nöro Linguistik Progrmalama eğitmeni olan Serap Gökmen;
“Kendinizi daha iyi tanımanız, duygularınızı yönetmeniz, içsel motivasyonunuzu sağlamanız için seminerler vermekte, dilerseniz hayatınızın yol haritasını çizebilmeniz için profesyonel koçluk yapmaktayız.Verdiğimiz hizmetlerle yaşamınıza değer katacağımıza söz veriyor hatta bunu garanti ediyoruz” diyor.
Nisan ve Mayıs ayalarında, uzun süreli eğitimler için vakit ayıramayanlara çözüm olarak “Detoks Akşam Seminerleri” düzenleyerek, iş sonrası hem keyifli vakit geçirmek hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen katılılımcılarımıza hizmet veriyor olacağız.
Her biri kendi alanında uzman olan, birbirinden deneyimli eğitmen kadrosu ile yaşam yolculuğunuzda güveneceğiniz, destek alabileceğiniz akademiniz olarak sizlere verdiğimiz hizmetimizin kalitesi ile gurur duyuyoruz.
“İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.” (Cervantes)