porno canli mac izle

Posts tagged değişim

İşletmenin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Bu yazıda örgütsel değişim amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak örgütün parçası olarak personelden etkin ve verimli istifade etmek ele alınmıştır.
Yapılan işi etkin kılmak için işin gerekleri ile işi yapanın özelliklerinin bütünleştirilmesidir. Bu konuyu sorgulamanın yanı sıra, işletme içinde yapılan işler, iş yapma usulleri kullanılan araç-gereç, örgütsel ilişkiler ve kişiler düzeyinde konuyu inceleceğiz.
En basit anlamıyla verimlilik, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonucunda elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak kaynakları en etkin şekilde kullanarak üretmek demektir. Biz insan kaynağımızın verimli kullanılmasını ele alacağız.
Yazımda mevcut bir işletmeden bahsedeceğim. Yani kurulmuş yıllar içinde faaliyet alanı ve kapasitesi artmış ve bunun doğal sonucu olarak daha fazla personel istihdam etmeye başlamıştır. İşletme büyüdükçe yeni çıkan işlere veya artan iş yükünü paylaştırmak maksadı ile yeni personel alımı yapılmıştır.
Her geçen gün daha fazla personeli istihdam eden işletmemizde çalışandan daha fazla verim almak her yöneticinin temel konusudur, ancak hemen prim – ek ödeme – komisyon gibi faktörleri aklınıza getirmeyin. Bu yazıda bu şirkete finans yükü getiren yöntemlere değinilmeyecektir. Read the rest of this entry »

İŞLETME KÖRLÜĞÜ

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Yazımızın başlığını okuyanın ilk düşüncesi körlüğü bir bedensel engel olarak değerlendirmesi ve –“hayır işletmede çalışanların tamamı kör olamaz” diye düşünmesi söz konusu olacaktır. Ancak insanların bedensel engeli olmadan da kör olması mümkündür. Bunun işletmede mevcut olanına “işletme körlüğü” diyebiliriz.
İşletme körlüğünü basit anlamda tanımlamamız gerekirse; çalışanların zaman içinde firmaların yaşadıkları ortamdaki eksiklikleri görmesini engelleyen bir durumun ortaya çıkması veya gördüğü eksikliklerden yeterince rahatsızlık duyulmaması, eksikliklerin olduğu biçimde itirazsız kabullenilmesidir.
İşletme körlüğünde, çalışanlar firmada yapılmakta olan işlerle ilgili eleştirel bakış, problem arama ve problemlere çözüm arama istek ve motivasyonlarını zaman içinde kaybetmişlerdir. İşletmede bir problem varsa bunun çözümü için tespiti gerekir. Tespit edilmeyen ve varlığından haberdar olunmayan bir konuya işletme içinde doğal olarak çözüm aranmayacaktır. Çalışanlar ve yönetenler bilmektedirler ki, onların işletmedeki varlıklarının bir nedeni de sorunları tespit ederek onları çözmek ve çözemediklerinde ise çözüm önerileri ile birlikte sorunları ortaya koymalarıdır.
Bir işletmede, işletme körlüğünün ne kadar yaygınlaştığını tespit etmek için basit bir kaç hususa bakılabilir. Read the rest of this entry »

DEĞİŞİMLER, YENİLİKLER VE DİRENÇ

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

İşletmeler, yaşayan organizmalara benzetilebilir. Zaman içinde teknolojik yeniliklerden kaynaklanan faktörler, piyasa taleplerinden gelen değişim gereksinimleri veya şirket yöneticilerinin anlayışının/düşüncelerinin gelişmesinden dolayı değişime uğramaktadır. Bu değişim bazen organizasyonun tamamen yenilenmesi ve eski makinelerin yeni makinelerle yer değiştirmesi şeklinde olabileceği gibi, basit makinelerle üretim ve paketleme tekniklerinin yenilenmesi şeklinde de olabilir. Bu durumda şirkette bu değim ve yenilenme süreci çalışanlar tarafından nasıl karşılanmaktadır? Konumuz çalışanların göstereceği direncin kırılması ve yeniliğin benimsenmesi sürecidir.
Genel olarak insanlar yenilik ve değişimlere karşı korumacı bir yaklaşım sergilerler ve bu korumacı yaklaşım bazen değişimi kabullenmemekten öteye geçerek aksaklık çıkması veya yapılanların anlamsız ve gereksiz olduğunu ortaya koyacak tutumları sergilemeye kadar gidebilir. Bunun nedenleri; işçi sayısının azalması ile kendi pozisyonun kapatılacağı endişesi veya yetki ve sorumluluklarının azalması ile sosyal statüsünün değişeceği endişesinden kaynaklanabilmektedir. Bu durumda terazinin bir tarafında direnç öbür tarafında ise uygulanması beklenen yenilik/değişim vardır. Yönetici kararını gözden geçirmesi için çalışanlarınca zorlanmakta ve kendi kararından şüpheye düşmesi sağlanmaktadır. Yönetici bu durumda teraziyi nasıl dengede tutacaktır? Read the rest of this entry »

Değişime Tepki ve Değişim Yönetimi

Değişim Eğrisi
Son yıllarda işimizin pek çok boyutunda neredeyse günlük dozda değişimler yaşadık. Kurumlar küçüldü, kapandı, yeniden yapılandı, birleşmeler oldu,ürünler, hizmetler,sistemler, programlar yenilendi ve hiç kimsenin hiç beklemediği sayıda ve hızda değişiklikler oldu.
Kurumlar değişime zorlandıkça çalışanların da değişmesi isteniliyor. İstenilen değişimler, yeni beceriler öğrenmemiz, daha çok sorumluluk üstlenmemiz ve farklı yöntemlerle çalışmamız şeklinde oluyor. Bu değişimlerin çoğunu biz istemiyoruz ve bize kalsa bunları geçekleştirmeyi seçmezdik.
Genellikle değişimi kontrolümüz dışında bizim başımıza gelen bir şey gibi görürüz, kendi kendimize yapmayı seçtiğimiz bir şey olarak değil. Ek olarak, kendimizi hazırlıksız, isteksiz veya bizden istenenleri yapamaz durumda hissederiz.
Her değişim, geçmişle olan dahili bağlantılarımızdan vazgeçerek gelecekte farklı olarak yapılması öngörülenlere odaklanmamızı gerektirir.
Çevrenizde bir değişim olduğunda,sizin de değişmeniz istenir.
İlk tepkiniz büyük olasılıkla tehdit edildiğinizi hissetmek olur.Bu durumda, rahat bulduğunuz geçmişinize tutunma eğilimi gösterebilirsiniz. Bununla birlikte, sadece geçmişten kopabildiğinizde gelecekle ilgili yeni yöntemlere uyum sağlamak üzere ilerleyebilirsiniz.

Değişimin Dört Aşaması Bulunmaktadır;

1. Aşama: İnkar

İnkar, değişime karşı gösterilen savunmayı ifade eden psikolojik bir terimdir. Değişim talebini göz ardı etme veya talebe tepki vermeme şeklinde ortaya çıkar. Geçmişin geride kaldığına dair sinyalleri göz ardı ederek geçmişin başarısını ve rahatını koruma girişimidir.İnkar aşamasında değişim gerçeği henüz oturmamıştır ve değişimin gerçek olduğuna inanmazsınız. Aslında şok içindesinizdir ve değişmeyeceksiniz gibi davranabilirsiniz. İşinizi her zaman yaptığınız gibi yapmayı sürdürebilir ve yakındaki değişimi düşünmekten veya onunla ilgili bir şeyler yapmaktan kaçınırsınız. İnkar aşamasında sizin dışınızda olan bitene odaklanırsınız, geçmişe tutunduğunuz için kendi tepkilerinizi göz ardı edersiniz.

2. Aşama: Direnç

Herkes değişime direnir. Her şeyin olduğu gibi kalmasını istemek, rahat olana tutunmak doğaldır. Bir değişim ne kadar heyecan verici olsa da belirsiz gelecekle ilgili biraz telaş ve korku hissedersiniz. Olan bitene karşı korku, kızgınlık, sıkıntı ve tedirginlik hissedebilirsiniz, değişime tepki verme çabası içinde kuşku, öz-şüphe ve zorluk yaşamaya başlayabilirsiniz. Dirençteyken, kendinizi değişim için yetersiz ve isteksiz hissedebilirsiniz. Hala geçmişe ve eski rahat günlere bağlı kalabilirsiniz ama aynı zamanda içe dönerek değişim tehdidine karşı tüm sıkıntılı duygu ve tepkilerinizi de keşfedersiniz. Direnç aşamasının sonunda, kabul noktasına ulaşırsınız. Geçmişle bağlarınızı koparıp değişimi kendiniz için nasıl mümkün kılacağınızı düşünmeye başlarsınız.

3. Aşama: Keşif

Keşif aşamasında, yeni yöntemler öğrenmek ve değişime nasıl tepki vereceğinize karar vermek için eyleme geçmeye başlarsınız. Bu aşama, değişimle kavga etmeyi bırakıp onu nasıl işler kılacağınızı sorgulamaya başladığınız aşamadır. Bu aşamada öğrendikçe ve yeni yöntemler uygulamayı düşündükçe, ‘yapıcı karışıklık’, planlama ve yeniden düşünceleri yapılandırma süreçleri yaşanır. Keşif aşamasında kendinize odaklı kalırsınız ama dikkatinizi geleceğe kaydırırsınız. Kuruma karşı tekrar ilginiz uyanır ve değişimi işler kılmak için neler yapabileceğinizi düşünmeye başlarsınız.

4. Aşama: Sahiplenme

Sahiplenme aşamasına eriştiğinizde, yeni yöntemlere hakim olmak için gerekli eylemlere karar vermek noktasına gelirsiniz. Üretkenliğinizi ve hakimiyet duygunuzu yeniden kazanırsınız. Ayrıca, değişimi “başardım” duygusuyla birlikte değişimin tamamlandığını da hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, değişim sürekli olduğundan bir sonraki değişimi yaşamaya hazırlanmanız gerekir. Bu aşamada, güçlü bir şekilde geleceğe bağlanırsınız. Odağınız kendinizden uzaklaşır ve tekrar kuruma kayar.

Değişimde İlerlemek veya Takılmak

Farklı insanlar değişimi farklı hızlarda yaşar. Değişimde ilerleme yeteneğinizi değişim aşamalarını yönetme becerilerinizi geliştirerek artırabilirsiniz. Değişim yönetimindeki deneyiminiz ve aşinalığınız arttıkça daha değişebilir hale gelirsiniz.
Sizin başlatmadığınız büyük bir değişime tepki verirken genellikle bu dört aşamadan geçersiniz ve zamanla, çok çalışma ve uygulama sonucunda bu aşamalardaki hakimiyetinizi makul bir hızla sağlamayı öğrenirsiniz.