porno canli mac izle

Posts tagged eğitim akademi

Satış ve Pazarlamada Etkili Konuşma

    Satış iletişimi müşteriyle karşılaşmadan çok önce başlamalıdır. Hazırlıklı olunca, sunum
    Sırasında daha rahat olacak ve satışınız etkili hale gelecektir. Hazırlığın birinci bölümü ürün hakkında bilgi ve malzemede gelişmektir. İkinci kısım, bu alandaki rekabetin ve müşteri isteklerinin
    eksiksiz bilgisidir. Ancak bütün bunları yapsanız bile konuşmanız itici / anlaşılmaz / sıkıcı ise başarılı olmanız çok zordur. Her türlü ilişki konuşmayla başlar ama söz konusu iş hayatı ve özellikle satış/ pazarlama olduğunda nasıl konuştuğunuz neler bildiğinizden daha önemlidir. Read the rest of this entry »

Mimikler Doğuştan Mı Gelir Yoksa Taklit Edilerek Mi Öğrenilir?

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Mimik Eğitimlere katılanlara sorduğumda bazıları mimikleri bebeklerin taklit ederek öğrendiğini bir kısmı ise mimiklerin doğuştan geldiğini söylemektedir. Bilimsel olarak görme engelliler üzerinde yapılan bir çalışma ile mimiklerin genetik olarak aileden geldiği tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle gülümseme, korku, endişe ve benzeri duyguların yüzümüze yansıması akrabalarımızla benzerlik taşımaktadır.
Mimikler beden dilinin bir parçasıdır. Mimikler 1/15 ila 1/25 saniyede yüzümüzde belirmekte ve kaybolmaktadır. Makro ve mikro işaretler okunarak karşıdaki kişinin tepkisini veya duygusal durumun dışa vuruşunu tahmin etmek mümkündür.
Mimikleri iyi okuyan satış personelinin performansında artış olduğu, rakamlar ile ortaya konmuştur. Bununla birlikte yalnızca mimiklerden hareketle karar vermek yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bütün bedensel tepki ve işaretleri görmeye ve anlamaya çalışarak daha doğru tahminde bulunabiliriz. Read the rest of this entry »

İşletmenin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Bu yazıda örgütsel değişim amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak örgütün parçası olarak personelden etkin ve verimli istifade etmek ele alınmıştır.
Yapılan işi etkin kılmak için işin gerekleri ile işi yapanın özelliklerinin bütünleştirilmesidir. Bu konuyu sorgulamanın yanı sıra, işletme içinde yapılan işler, iş yapma usulleri kullanılan araç-gereç, örgütsel ilişkiler ve kişiler düzeyinde konuyu inceleceğiz.
En basit anlamıyla verimlilik, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonucunda elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak kaynakları en etkin şekilde kullanarak üretmek demektir. Biz insan kaynağımızın verimli kullanılmasını ele alacağız.
Yazımda mevcut bir işletmeden bahsedeceğim. Yani kurulmuş yıllar içinde faaliyet alanı ve kapasitesi artmış ve bunun doğal sonucu olarak daha fazla personel istihdam etmeye başlamıştır. İşletme büyüdükçe yeni çıkan işlere veya artan iş yükünü paylaştırmak maksadı ile yeni personel alımı yapılmıştır.
Her geçen gün daha fazla personeli istihdam eden işletmemizde çalışandan daha fazla verim almak her yöneticinin temel konusudur, ancak hemen prim – ek ödeme – komisyon gibi faktörleri aklınıza getirmeyin. Bu yazıda bu şirkete finans yükü getiren yöntemlere değinilmeyecektir. Read the rest of this entry »

Şirketlerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Akışı

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Günümüzde şirketler, mevcut piyasada hayatta kalabilmek için yenilikler yapmalı veya yeni ürünler yaratmalı, daha fazla kazanmalı ve bu süreç içinde rakiplerinden önde olmak zorundadır.
Bu çalışma süreci içinde yapılan araştırmalar ile yaratılan ve piyasaya sürülen ürünün tasarımı, piyasaya sürülmeden önce yapılan harcamalarda üründen önce ortaya çıkan ve şirket sahiplerinin ürünün şekillenmesindeki seçeneklerden birini seçmesinde etkin olan nedir? sorusuna çoğumuz otomatik olarak “BİLGİ” cevabını veririz.
Bu noktadan hareketle bilginin para olduğu ve değer taşıdığı, işlenme biçimine bağlı olarak değerinin artmasının söz konusu olduğu açıktır. Bilgi, şirketler için harcama yoluyla elde edildiğine göre kısaca izah edildiğinde bilgi=para demek olduğuna göre bilgi yönetimi nasıl olmalıdır? sorusuna cevap aranmalıdır.
Burada öncelikle bilgi yönetimi ne demektir? bunun bilinmesi gerekir. Şirket içinde bilginin yaratılması, değerlendirmesi, korunması ve dağıtılması işinin organizasyon içinde yapılmasının yanı sıra şirket içinde mevcut bir bilginin varlığını ve dokümanın olduğunu bilmek ve bu bilginin nerede olduğunu bilerek bu bilgi ve dokümanın ne sure saklanacağına ve imha edileceğine karar verme işlemidir. Read the rest of this entry »