porno canli mac izle

Posts tagged İletişim

İŞLERİMİ NASIL TAKİP EDECEĞİM?

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Şirketlerde en çok sıkıntı çekilen hususlardan bir tanesinin iş takibi olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayım. Yönetici konumunda bulunan bir insan, çalışanlarına herhangi bir işi tevdi etmiş bulunabilir. Bu durumda ortaya iki konu çıkmaktadır. Bir tanesi yöneticinin verdiği görevi takip etmesi, öbürü ise işi alanın konu ve gelişmeler veya sonuç hakkında yöneticiye bilgi aktarmasıdır.
Buradan hareketle klasik anlamda yönetici, verdiği görevle ilgili olarak defterine veya ajandasına not düşmelidir ve not düşerken bu işin bitmesini istediği tarihi de yanına not etmeli ve aynı zamanda bu süreyi çalışanına belirtmelidir.
Bu şekilde yapılmasına rağmen çalışanların verilen görevi not etmemesi veya işi bitirdiği halde sonucunu yönetime bildirmemesi, şirket içinde çeşitli aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda karşılıklı bir bilgi akışının sağlanması için yönetici yapacağı günlük kısa süreli iş toplantısına gelirken, takip edeceği konuları yazarak gelmeli ve soru yönelterek, çalışanlarından aldıkları görev ile ilgili hangi aşamada olduklarını takip etmelidir. Eğer çalışan sürekli bir bilgi akışı sağlıyorsa aynı konuyu tekrar gündeme alarak konuşmak gerek zaman kaybına yol açarken diğer yandan çalışanın motivasyonunu olumsuz olarak etkileyecektir.
Çalışan işin yapılması esnasında kendi kararı ile çözebileceği hususları kendisi çözebilecektir. Ancak bu konuda yöneticinin şirket içinde tanıdığı inisiyatif ve sorumluluk esaslarına uygun davranmalıdır. Read the rest of this entry »

İletişim Stilinizi Öğrenin

Hepimiz birbirimizden farklıyız. Kimimiz büyük resmi görmek isterken kimimiz detayları istiyor. Kimimiz sessiz, sakin ve içe dönük iken kimimiz hareketli, canlı ve dışa dönük oluyor.

Kendi iletişim stilimizin farkında olmak önemli bir beceri. Bir arada çalıştığımız iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, müşterilerimiz ve aile bireylerimizin her birinin farklı iletişim stili var.

Daha etkin iletişim kurmak için 4 farklı iletişim stilini iyi tanıyor olmak gerekiyor bu sayede karşı taraf ile neden anlaşamadığımızı ve en önemlisi nasıl anlaşabileceğimizi farkedebiliriz.

İletişim zor zanaat. Bununla beraber çok başarılı iletişimciler tanıyoruz. İlk adım iletişim stilleri testini yapmanız olacak. Daha sonra stilinizi belirleyeceksiniz ve her stili daha iyi anlamak için tüm stillerin özelliklerini okumanız size yol gösterecektir.

Farklı pencerelerden bakmaya başlayarak siz de usta bir iletişimci olabilirsiniz.

İletişim Stilleri Skor Hesabı

İletişim Stilleri Karakterler

İletişim Stili Testi

Yaratıcı Drama ve İletişim

İnsanoğlunun tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak varlığını bildirmek ve bu durumun kendisine geri bildirimine ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz olarak başvurur. Her türlü iletişim insanın psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. Kendisini tanıması, tanıtması ve dönüt olarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar.

Kişiler arası iletişimle ilgili olarak yapılan tanımların buluştuğu nokta bu iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır. Evrim merdiveninin en üst basamağında bulunan insan jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. Ancak düşünürken, konuşurken, yazarken, dinlerken sürekli olarak, sembollerden oluşan dili kullanmaktayız. (Psikodrama serüveni)

Bizler kendimizi ifade edip, başkalarını anlayabildiğimiz sürece yaşamımızın zenginleştiğini hissederiz. Sürekli olarak vermek istediğimiz mesajı karşımızdakine istediğimiz biçimde aktarabilmek ve karşıdan beklediğimiz tepkiyi alabilmek çabasına gireriz. Bu yaşam boyu süren iki yönlü alışveriştir.

İçinde bulunduğumuz ve yoğun temposunun yanı sıra performansımızı yüksek tutmakla sorumlu olduğumuz kurumsal iş yaşamlarımızda iletişim kurabilmenin önemi tartışılmaz. Bu süreçte herkes birbirinden farklı ruh halindeyken bile birbirini anlayabildiği takdirde verim artmaktadır. Bazen öyle yoğunluğun içerisine dalıyoruz ki yabancılaşabiliyoruz ve iletişim kurmakta sorunlar yaşıyoruz.

İletişim sorunlarının başlangıç noktası bireysel olarak ele alındığında birçok başlık ortaya çıkmaktadır. Kişilerin iletişim engellerini anlayabilmeleri için kişisel bazda, kendi içlerine yolculuk yapıp sorgulamaları, gerçekte neyi isteyip istemediklerini bulmaları kaçınılmaz çözüm yoludur.

İletişimde yaşadıkları sorunlar için karşı tarafı suçlamak yerine kendilerine ayna tutarak neyi değiştirebileceklerini farketmeleri yada iletişimi sorunsuz gerçekleştirme adına süregelen alışkanlıklarını değiştirme sürecine girmeleri çaba ve inanç gerektiren eylemlerdir. Kişilerin kendi iletişim dillerini geliştirme veya değiştirmeleri süreci çok kolay olmayabilir.

İnsan yaptığı işin niteliğine inanarak ortaya çıkardığı performanstan doyum sağlar ve aynı şekilde olumlu geri bildirimlerden, takdir görmekten haz alır. Kendilerinin iç motivasyonunu keşfetmemiş ve ideallerini belirleyip hedefler koymamış kişiler dış etkenlerden çoğu zaman demotive olmaktadır.

Farkındalığı oluşmuş, iletişim becerilerini geliştirebilmiş kişiler, kendilerine ve yaptıkları işe saygısı olan kişilerdir. Yapılan eleştirileri değerlendirir fakat kendilerini demotive etmezler. İdealleri için işlerinde profesyonel bir duruş sergileyebilirler. Belirttiğim noktalardaki eksikliklerin fark edilip, üzerinde gelişme sağlanabilmesi aslında bir içsel yolculuk ve kişisel gelişim sürecidir. Bu sürece destek olan Yaratıcı Drama Yöntemi bu noktada önemli bir eğitim aracıdır.

Emre İnal
Yaratıcı Drama Eğitmeni

Satış’ta fark yaratma formülleri

Fark Yaratan Satış Formülleri size yardım edebilir ;

• Ürününüzü, servisinizi, müşterinizi tanıyın

İyi belirlenmiş satış hedefleri koyun

• Görüşme öncesi ve görüşme sırasında en iyi duygu durumunda kalın ve olumlu tutumunuzu koruyun

En kısa zamanda uyumu yakalayın ve etkin iletişimi koruyun

Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini soru sorarak açığa çıkarın

Ürün ve servislerinizi onlara anlatırken sunum becerilerinizi kullanın

• İtiraz ve endişelerle olumlu şekilde başedin

• Satışı kazan-kazan şeklinde tarafların lehinde kapatın

Her müşteri hizmeti ile iletişimi kendinizi geliştirme fırsatı olarak değerlendirin ve her müşteri iletişiminden sonra kendinize sorun : Bir sonra ki sefere neyi daha farklı yapabilirim?

Satış eğitimlerimiz ile satış’ta fark yaratacağınız becerileri uygulamalar ile öğretiyoruz.
Serap Gökmen
Eğitim Akademi