porno canli mac izle

Posts tagged planlama

İŞLERİMİ NASIL TAKİP EDECEĞİM?

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Şirketlerde en çok sıkıntı çekilen hususlardan bir tanesinin iş takibi olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayım. Yönetici konumunda bulunan bir insan, çalışanlarına herhangi bir işi tevdi etmiş bulunabilir. Bu durumda ortaya iki konu çıkmaktadır. Bir tanesi yöneticinin verdiği görevi takip etmesi, öbürü ise işi alanın konu ve gelişmeler veya sonuç hakkında yöneticiye bilgi aktarmasıdır.
Buradan hareketle klasik anlamda yönetici, verdiği görevle ilgili olarak defterine veya ajandasına not düşmelidir ve not düşerken bu işin bitmesini istediği tarihi de yanına not etmeli ve aynı zamanda bu süreyi çalışanına belirtmelidir.
Bu şekilde yapılmasına rağmen çalışanların verilen görevi not etmemesi veya işi bitirdiği halde sonucunu yönetime bildirmemesi, şirket içinde çeşitli aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda karşılıklı bir bilgi akışının sağlanması için yönetici yapacağı günlük kısa süreli iş toplantısına gelirken, takip edeceği konuları yazarak gelmeli ve soru yönelterek, çalışanlarından aldıkları görev ile ilgili hangi aşamada olduklarını takip etmelidir. Eğer çalışan sürekli bir bilgi akışı sağlıyorsa aynı konuyu tekrar gündeme alarak konuşmak gerek zaman kaybına yol açarken diğer yandan çalışanın motivasyonunu olumsuz olarak etkileyecektir.
Çalışan işin yapılması esnasında kendi kararı ile çözebileceği hususları kendisi çözebilecektir. Ancak bu konuda yöneticinin şirket içinde tanıdığı inisiyatif ve sorumluluk esaslarına uygun davranmalıdır. Read the rest of this entry »

Zaman mı sizi yönetiyor? Siz mi zamanı?

Eğitim Tarihi: 21 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & KAYIT İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma İdil Şahbaz Fotoalışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak, zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişikliği yaratabilmektir.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecekler,
Ø Daha proaktif davranarak manevra kabiliyetini güçlendirebilecekler,
Ø Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecekler,
Ø İşlerini önceliklendirebilecekler,
Ø Zor, süreç gerektiren işlerini planlayabilecekler,
Ø Zamanı doğru yönetebilmek için beyni etkin kullanabilecekler,
Ø Masa düzenlerini, bilgisayar dosyalarını ve dosyalama sistemini önceliklendirme yapabilecek şekilde etkinleştirebilecekler,
Ø Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecekler,
Ø Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecekler,
Ø Zamanı, performanslarını geliştirmek için kullanabilecekler,
Ø Toplantıların etkin olmasını sağlayabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
Ø Öğrenmeyi destekleyecek test ve ANALIZLER
Ø Renkli ve güncel örnekler
Ø Bireysel ve grup çalışmaları
Ø Senaryo ve uygulamalar

Eğitim İçeriği

Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık
Ø Zamanı yönetebilir miyiz?
Ø Bir günü nasıl geçiriyoruz?
Ø Zaman nedir?
Ø Zaman=hayat
Ø Zamanı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için kullanmak
Ø Kendimi değerlendiriyorum
Ø Zamanı yönetirken kullandığım sistem ve yöntemler
İdeal Yaşam Dengesi
Ø Zamana bakışımız
Ø Geçmiş, şimdi, gelecek
Ø Şimdi için küreklere asılmak
Ø Zamanı yönetirken sahip olunması gereken zihinsel yaklaşım
Ø Eylem ve söylem insanı
Öncelikler
Ø Yaşam üçgeni (hedeflerim, yapmak istediklerim ve yaptıklarım)
Ø Bir günde yaptıklarım
Ø Covey matriksi
Ø Acil ve önemli kriterlerini kullanmak
Ø Önceliklendirme matriksini oluşturmak
Ø Acil / önemli, acil olmayan / önemli, acil / önemli olmayan, acil olmayan / önemli olmayan işleri tanımlama
Ø Doğru önceliklendirme
Ø Pusulanın gösterdiği kutu (şirkete katma değer yaratabilmek)
Ø Zor, süreç gerektiren, ilerlemenin kolaylıkla görülemediği, çabuk vazgeçtiğimiz ve yapmak istemediğimiz 2. kutu işlerinin planlanması
Ø First prensibi ile çalışma
Ø Örgütsel zamanı doğru yönetebilmek için doğru dil, doğru iletişim
Ø Zamanla konuşmak
Etkin ve Verimli Olmak
Ø Zaman yönetiminde verimlilik ve etkinlik kavramı
Ø Etki alanında sonuç üretebilmek
Ø Akıllı çalışmak
Ø Doğru işleri yapmak
Ø Pareto prensibi ve zaman yönetimi
Hedef Belirleme
Ø Etki alanında doğru sonuçlar üretebilmek için yapılması gerekenler
Ø Ne yapacağını bilmek
Ø Hedeflerle çalışmanın bireysel ve iş hayatına katacakları
Ø Hedef nedir?
Ø Hedef nasıl olmalıdır?
Ø Hayalden hedefe giden süreci doğru tanımlamak ve doğru yönetebilmek
Ø Hedef önündeki en büyük engel (zihinsel yaklaşımlarımız-cam tavan sendromu)
Ø Hedefler ve motivasyonu doğru yönetebilmek (hedefleri görünür kılmak)
Beynin Doğru Kullanılması
Ø Beyni doğru kullanmanın zaman yönetimine katkısı
Ø Etkin ve verimli sonuçlar üretebilmek için beyni doğru kullanmak
Ø Beynin çalışma sistemine uygun
v Masa düzeni
v Bilgisayar dosyaları
v Dosyalama sistemleri
Ø Gelen e-posta mesajlarının planlanması
Ø Sistematik çalışmanın faydaları
Zaman Çalıcılar
Ø Bölünmelerin seyir defteri
Ø Nölünmelerin yarattığı motivasyon ve performans kaybı
Ø Planlarınıza uymanızı engelleyenler neler?
v Toplantılar
v Telefonlar
v e-postalar
Ø Yanlış delegasyon
Ø Hayır diyememek vs.
Ø Zaman çalıcılarla başa çıkma önerileri
Ø Kırmızı ve yeşil alan uygulamaları

Zamanınızı Etkin Yönetmek

Zaman Yönetimi Eğitiminden Paylaşım;

E-postaların sizi yönetmesine izin vermeyin.

E-postalarınızı siz yönetin, onlar sizi yönetmesin. İdeal olan ‘gelen kutusu’ uyarısını kapatarak e-postalarınızı planlanmış zamanlarda kontrol etmenizdir. Farklı kişilerden gelen e-postaları farklı klasörlere yönlendirerek, okuma önceliği yapabilirsiniz. Okuduğunuz e-postalara mümkün ise hemen yanıt yazın veya alacağınız aksiyon için işaretleme kullanın. Aynı e-postaya tekrar tekrar geri dönmek zorunda kalmayın.

Telefon konuşmalarını azaltın

Eğer müşteri hizmetleri işinde değilseniz, plansız telefon görüşmelerinizi azaltın.

İşlere çabuk başlayın

Yapılacak bir dizi işle karşılaştığınızda, çabucak üstlerine gidin ve planlama listesini yapın. Daha sonra her seferinde bir bölümünü ele alın. Hiç bir zaman bir işi alıp birazını yapıp daha sonra kenara koymayın.

Plansız isteklerin ne olduğunu anlayın

Sizden plansız ek bir iş istendiğinde hemen ‘evet’ demek yerine; Ne gerektiğini, gerçek beklentilerin ve ihtiyaçların ne olduğunu sorun.

Neyin yanlış gittiğini bulun

Gerçekten zamanınızı neye ve nereye harcadığınızı düşünün. Eğer bilmiyorsanız bir süre kendinizi gözlemletyin. Sorunun ne olduğunu bilmek onu çözmenin iilk adımıdır.

Organize görünün

Masanızı temiz ve düzenli tutun fakat bu konuda çok takıntılı olmayın.

Önemli düşünme zamanınızı planlayın.

Hazırlık ve yaratıcı düşünce gerektiren uzun süreli görevler için her zaman ajandanızı planlayın. Bunu yapmazsanız kısa vadeli acil görevler her zaman tüm zamanınızı alır.

Düzenli eylemler

Haftalık veya aylık raporlar için şablonlar oluşturun.

Destek mi köstek mi?

Yeni teknolojiler zaman yönetimine destek de köstek de olabilir. Teknolojideki değişikliklerin zamanı etkili kullanmanıza destek mi köstek mi olacağını değerlendirin.

Şimdi ya da sonra

Doğru durumda olmak için teslim tarihlerini hep inceleyin – insanlar her şeyi ‘şimdi’ yapmanızı ister ama bazen aslında ‘yarından sonra’ da yeterince kabul edilebilirdir.

Öğreten ve Geliştiren Soru’yu her gün kendinize sorun:
YARIN NEYİ FARKLI YAPABİLİRİM? Zamanımı nasıl daha kaliteli kullanabilirim?

Zamanınızın Efendisi Olmak için; Zamanı nasıl yönettiğinizi farkedin, zaman yönetimi eğitimine katılın.

Eğitim Akademi

M-Gen Tablet Seminer 1 Yaşında

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’nin Kurucusu, Fütürist Derneği Başkanı, 2009 senesinde Türkiye’nin ilk Fütürizm okulu’nu gerçekleştiren, İş-Gelecek Tasarımcısı, Teknoloji Misyoneri, Blogger, Internet Yazarı olan Ufuk Tarhan, bundan tam 1 sene önce tablet seminerleri yarattı.

Çok yaratıcı, çok düşünceli olan Ufuk Tarhan, hali hazırda tablet seminerlerde seminer veren ve gelecek dönem seminer verecek değerli eğitmenleri ve davetlileri ile birlikte tablet seminerlerin 1 yaşını doldurmasını kutladı.

Eğitimlerimde bana katılımcılar genelde şu soruyu sorarlar : ‘ Hocam bize bir reçete yazsanıza, biz öğrenmemiz gerekenleri hap şeklide öğrensek’. Hızlı olan dünyamızda artık bilgilerinde çok kompakt ve tablet olarak verilmesinden yola çıkılarak tablet seminerler fikri oluştu. E-Ticaret, Hayatla İletişim, Topluluk Önünde Konuşma, Yöneticilik, Liderlik, Hikayecilik gibi farklı konu başlıklarında tablet seminerler veriliyor.

İşte, şimdi herkese müjde veriyorum, tablet olarak bilgiler artık sizinle. Herkesin seminerlere katılabilmesi için Ufuk Hanım şöyle diyor : ‘Sinemaya gittiğinizde harcayacağınız bütçe ile aynı olması amacından yola çıkarak, tablet seminerlerin ücretini mümkün olduğu kadar herkesin fayda sağlayabileceği şeklide düşündük’.

Tablet seminerler herkesin katılımına açık, pek çok başlıkta seminerlere katılarak gelişim yolculuğunuzda yeni pencereler açabilirsiniz.

M-GEN, “Millennium Generation, Gençliği” ifadesinden türetilmiş bir kısaltmadır.
“Milenyum” çağının ve sonrasının bireylerini, kurumlarını tanımlar. M-GEN, Türkiye’nin ilk Fütürist şirketidir. Kurumsal ve Kişisel gelişim için sürdürülebilir, fütürist, uzgörülü stratejik planlanlama ve uygulama danışmanlığı, avatarlık yapar.