Şelale Karagüllü

İş ve özel hayatımızdaki başarılarımız kurduğumuz etkin iletişim ile ilintilidir. Müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız, eşimiz, yöneticimiz ve de çevremizdeki diğer kişiler ile kurduğumuz iletişimin kalitesi bizim hayatımızda elde edebileceğimi başarıyı belirlemektedir.

“Mesajın 4 Yönü” adlı eğitim katılımcılara özellikle iletişimin en önemli unsuru olan dinlemenin farklı boyutları ve buna bağlı olarak yapılan iletişim kazaları konusunda netlik kazandırmak bununla birlikte zor görüşmeler ile başa çıkma yöntemleri konusunda farkındalık edinmeyi temel almaktadır. Eğitim içeriği, anket ve testlerle desteklenerek vaka analizleri ve uygulamalar yapılmaktadır.

Kazanılacak Yetkinlikler;

Dört dinleme tarzın güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını tanımlayabilecekler
İletişim içerisinde olduğumuz kişilerin farklı dinleme tarzları olabileceğini öngörerek, zor görüşmelerde dikkat etmeleri gereken noktaları bilebilecekler
Eğitimin İçeriği:
İletişimin Temel Unsurları
İletişim Hedefleri İyi Belirlemek
Karşı taraf ile; Değişkenler / Ödünler
Mesajın 4 Yönü (Friedemann Thun Von Schulz’un İletişim Modeli)
Ne Söylüyoruz, Karşımdaki Ne Algılıyor?
İletişim kurarken farkında olmadan farklı boyutlarda konuşabiliyoruz. Bu bölümün amacı bu boyutlar konusunda farkındalık kazandırmaktır
Nasıl Dinliyoruz?
Dinleme Testi (Dinlemenin 4 Boyutu)
Amacımız farklı algılarımız ve dinleme şekilleri konusunda netlik kazandırmak
Zor Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yapıcı Eleştirilerde Bulunmak
Takım İçerisinde İletişimin Önemi
Etkin Bir İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mesajı alırken ve iletirken ; Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler