Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Yazımızın başlığını okuyanın ilk düşüncesi körlüğü bir bedensel engel olarak değerlendirmesi ve –“hayır işletmede çalışanların tamamı kör olamaz” diye düşünmesi söz konusu olacaktır. Ancak insanların bedensel engeli olmadan da kör olması mümkündür. Bunun işletmede mevcut olanına “işletme körlüğü” diyebiliriz.
İşletme körlüğünü basit anlamda tanımlamamız gerekirse; çalışanların zaman içinde firmaların yaşadıkları ortamdaki eksiklikleri görmesini engelleyen bir durumun ortaya çıkması veya gördüğü eksikliklerden yeterince rahatsızlık duyulmaması, eksikliklerin olduğu biçimde itirazsız kabullenilmesidir.
İşletme körlüğünde, çalışanlar firmada yapılmakta olan işlerle ilgili eleştirel bakış, problem arama ve problemlere çözüm arama istek ve motivasyonlarını zaman içinde kaybetmişlerdir. İşletmede bir problem varsa bunun çözümü için tespiti gerekir. Tespit edilmeyen ve varlığından haberdar olunmayan bir konuya işletme içinde doğal olarak çözüm aranmayacaktır. Çalışanlar ve yönetenler bilmektedirler ki, onların işletmedeki varlıklarının bir nedeni de sorunları tespit ederek onları çözmek ve çözemediklerinde ise çözüm önerileri ile birlikte sorunları ortaya koymalarıdır.
Bir işletmede, işletme körlüğünün ne kadar yaygınlaştığını tespit etmek için basit bir kaç hususa bakılabilir. Read the rest of this entry »