İletişim Eğitimi Katılımcıları Soru Sorma Çalışması

İnsanoğlunun, bazı zamanlarda varsayımlar yapması doğal ve gereklidir. Fakat bu varsayımlar bazen zihnimizi engeller ve iletişim döngüsünde yanlış sonuçlara varmamızı sağlayabilir.

İletişim sırasında Soru sorarak bizler ; 

• Problemlere açıklık getiriyoruz
• Bizden istenileni anlıyoruz
• Sonuçları aktarıyoruz
• Karşılıklı anlaşma ve anlayışa ulaşıyoruz

 İletişimin hangi safhasında ne tip soru sormalıyız ?
   
İki ana soru çeşidi vardır, “Açık” ve “Kapalı” sorular.

Kapalı Sorular

Bu sorular genelde daha belirli cevaplar alınan, evet ya da hayır ile cevap verilen, belirli noktaları açıklığa kavuşturmak ve kontrol etmek, bir karar ya da onaylama almak için sorulan sorulardır, Bu tür sorular çok fazla kullanılırlarsa konuşma bir sorgulama izlenimi verip son bulabilir, bu sebepten bilgi alırken “kapalı “ soruları çok dikkatli kullanmalıyız.

“Kapalı” sorular çok belirleyici olup, her soruya sadece “evet” ya da sadece “hayır” ile cevap vermek zor olabileceği için bir “duraklama” etkisi olan sorulardır. Bir konuyu netleştirmek istediğimizde, konuyu farklı bir boyuta taşımak istediğimizde veya çok konuşan birisini susturmak istediğimizde oldukça işe yarar.

 Açık Sorular

Açık sorular, karşımızdaki kişiyi konuşturmak, daha çok bilgi almak için sorulan sorulardır. 5 N 1 K Gazeteci soruları olarak geçer ; Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim ?

Duruma ve şartlara bağlı olarak, bazen sorularınızın başına “Lütfen bana söyleyebilir misiniz?” gibi “yumuşatıcı” örnekler koyabiliyoruz. Bu durum özellikle “Neden” sorularında kullanılmak için uygundur.

Bilgi almak için, “lütfen bana …..’yı anlatabilir misiniz?” ile başlayan “açık” soru sorma şekilleri de mevcuttur. Bazı durumlarda çeşitli “yumuşatıcılar” soru sormak için en uygun koşulları yaratabilirler.

Bir Satış danışmanı müşterisinin ihtiyaçlarını net olarak belirlemek için oldukça fazla açık uçlu sorarsa müşterisi hakkında pek çok bilgi edinebilir.

Özellikle az konuşan kişilere veya karşımızdaki kişinin tam olarak  duygu ve düşüncelerini öğrenmek istediğimizde açık uçlu soru sormak faydalıdır.

İletişim döngüsünde; Karşınızdakini Anlayabilmek için Soru Sorun

Size söylenenleri olmuş olaylar olarak değil, düşünceler olarak kabul edin. Belirli noktaları ya da fikirleri açıklığa kavuşturmak ve kontrol etmek için sorular sorun. Yapılan tuhaf yorumlara ya da konuyla alakalı olmayan önerilere kulak verin ve söylenmemiş noktaları açıklığa kavuşturmak için sorular sorarak iletişimde daha etkin olabilirsiniz.
Serap Gökmen