porno canli mac izle

Açık Eğitim

Sun Tzu Felsefesi, günümüz yönetim sistemlerine ışık tutuyor…

İş Hayatında Sun Tzu Felsefesinin Yönetim Sürecine Aktarılma Becerisinin Kazanılması

Eğitim Tarihi: 12-13 Haziran 2015
Eğitim Yeri: Urban Station, Galata
Bilgi & Kayıt İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Sun Tzu’nun en önemli doktrini “Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır.” Bu nedenle “Savaş sanatı kitabı savaşın değil barışın kitabıdır ve Savaş sanatı kitabı yöneticinin yorumları ile eşsiz bir yönetim aracıdır.”FİKRET GÜZELLER (LOGOLU)

Hedef Kitle: Üst/Orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları
Eğitime katılan Yöneticiler, Ekip, Takım, Kısım veya Bölüm Müdürleri veya daha üst düzey yöneticiler (Direktör, Genel Müdür Yrd, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı) olabilir. Yönetici olarak minimum 3 kişilik bir kadroyu yönetmesi gerekmektedir.

Amaç:
Bundan yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce ünlü filozof savaşçı Sun Tzu tarafından yazılmış olan Savaş Sanatı (Sunzi bingfa) adlı bu eser, savaş stratejileri tarihinin en prestijli ve etkileyici eseridir. Savaş Sanatı’nın teorileri iki bin beş yüz yıldır tüm askeri lider ve strateji uzmanlarına kılavuzluk ettiği gibi bugün de gerek Asyalı/Amerikalı/Avrupalı idareci ve politikacılara gerekse modern işadamlarına yol göstermektedir.
18 nci yüz yıldan itibaren Japonya’da bilim adamları, Sun Tzu’nun klasik öğretilerini, modern çağın siyaset ve iş yaşamına büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Gerçekten de bugün pek çok kimse, Japonya’nın bugünkü başarısında. Sun Tzu’nun ünlü Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır, ‘ doktrininin büyük rol oynadığı konusunda birleşmişlerdir.
Günümüzde sun Tzu kitabı bir çok okulda eğitim programlarına alınarak sistemli bir şekilde politika, spor ve iş hayatına nasıl aktarılacağı ve faydaları öğretilmektedir.
Savaş Sanatı bugünün iş dünyası içindeki bitmek bilmeyen rekabet konusunda gerek kişisel, gerekse uluslararası çekişme ve mücadelenin ana hatlarına ışık tutar. Eğitimin verdiği ana fikir yenilmez olabilmek, savaşsız zafer kazanmak, savaş ve rekabetin fiziğinin, psikolojisinin ve politikasının doğru analizi ile rakiplere karşı üstünlük kazanmanın yollarını anlatmasıdır.
Eğitimin sonucunda, bugünkü acımasız iş yaşamında hemen her zaman benzer koşullarla karşılaşılabileceği anlatılacak ve Sun Tzu’nun derslerinin pratik kullanımının uygulama becerisine sahip işadamlarına sağlayabileceği yararlar vurgulanacaktır.
“Savaş Sanatı sadece askerlerin ya da tarihçilerin kullanımından çok, bugünün dünyasındaki kullanım ve yararlanma alanını en çok çalışma hayatındaki, sınırsız savaş ortamında bulmaktadır. Bu 2500 yıllık eserin günümüz iş hayatına uygulanmasını ele alan bu eğitime katılarak, felsefeyi doğru yorumlamayı becereceksiniz bunun yanı sıra yöneticilerin ve yönetici adayları iş hayatında SUN TZU stratejik yaklaşımını bütünsel bir anlayış ile aklı kullanarak uygulama yeterliliğini kazanacaklardır.”

Davranışsal Hedefler
Bilgeliği aynı kalan ve zamana değişime karşın her zaman uygulanabilir olan stratejiyi kullanışlı kılacak yeterliliğe kavuşacaklardır.

Ø Sun Tzu’nun kitabındaki esasları mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kalitesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır, bu aracı kullanarak daha kaliteli karar vereceklerdir.
Ø Küresel rekabet ve piyasada var olma savaşlarının yoğunluğunda bu eğitim ile sun tzu nun savaş stratejilerini iş hayatına bağlanacak ve katılanlar yeni stratejik felsefe ile bu ortama hazırlanmış olacaklardır.
Ø Bu eğitimde size verilecek olan bilgiler her duruma uyan bir el kitabı değildir. katılımcılar alacakları bilgi ile bu felsefeyi ne zaman kullanacaklarına karar verecek yeterliliğe ulaşacaklardır.
Ø Bu eğitimde basitleştirerek karmaşık durumlarda konulara analitik yaklaşmayı sağlayacak yöntem öğretilecektir.
Ø Karar verme sürecinde tecrübe ve bilgi seviyesine bağlı olarak yöneticilerin doğru karar verme olasılığı değişmektedir.
Ø Sun Tzu’nun yazılarını mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kaltesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır. Bu aracı kullanmayı katılımcılar öğreneceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Sun Tzu Kitabındaki ilgili bölümler önce izah edilecek sonra günümüz hayatı ile paralellik kurulacak ve günümüz ekonomik hayattından ve askeri tecrübelerden uygulamalı analizler yapılarak, katılımcıların felsefeyi kendilerine mal etmeleri hedeflenmektedir.
Ø Yöneticiler Kişsel gelişim eğitimlerinde ve diğer eğitimlerde parça -parça farklı eğitimler almaktadırlar, Bu aldıkları eğitimleri bir bütün halinde birleştirme ve dünyadaki uygulamalar ile karşılaştırarak, uygulama imkanını bu eğitimde bulacaklardır.
Ø Her eğitime katılan kararlarında aldığı bilgi ve yeterlilik seviyesi ile tecrübelerine dayanarak karar vermektedir, sınıfta ele alınacak dosylarda karşılıklı fikir değişmeleri ve uygulamalar ile olaylara farklı yönlerden bakma kabiliyetlerini geliştireceklerdir. Bu amaçla her bölüm sonunda alttaki konularda uygulamalar yapılacaktır.
Ø Bu eğitimde bir felsefe anlatılarak, kişilerin kendine mal etmesi hedeflendiğinden katılımcılar bilgi ve eğitim seviyesine göre uygulama yeterliliği kazanacaktır.
Ø Ele alınacak dosyalarda önemli olan başkalarının yaşadıklarından ders çıkarmaktır. En akıllı yaklaşım başkalarının bedel ödeyşp yaşadığı tecrübeleri inceleyerek aynı bedelleri ödemeden tecrübe kazanmaktır.

sun tzu tablo

Eğitim İçeriği
Ele alınacak Konular;
Ø Savaş sanatı kitabının dayandığı TAO felsefesi,
Ø Sun Tzu felsefesine giriş,
Ø Planlama,
– Analiz: WALL-MART şirketine kısa bir bakış
– Analiz:Durum analizinin uygulamalı yapılması
Ø Savaşın Maliyeti,
– Analiz: SAMSUNG LCD TV’nin satış ve fiyat analizinin zaman çerçevesinde analizi
– Analiz: PANASONIC LED SMART TV satış ve fiyat analizinin zaman çerçevesinde analizi,
Ø Savaşta Strateji,
– Analiz: ETI reklamının analizi
– Analiz: ETI reklamının yıllar sonraki konumunun analizi
Ø Taktik,
– Analiz: METZ’in iflası
– Analiz: RADIOSHACK İflası
Ø Enerji,
– Analiz: Tablet Piyasasında firmaların durumu
Ø Gücün Kullanımı,
– Analiz: Mustafa ERTUĞRUL ve Dünyada batırılan ilk Uçak gemisi
– Analiz: SAMSUNG Gear Smartwatch piyasaya girişinin anlatılması,
Ø Savaşta Manevra,
– Analiz: İLETİŞİM ve dans/emir ve uygulamanın incelenmesi
– Analiz: Microsoft ve SAMSUNG arasındaki rekabette dolaylı yaklaşım
– Analiz: IBM Hızlı düşün ve Hızlı Hareket eden konusunun incelenmesi
Ø Taktik Değiştirme,
– Analiz: Bacardi-Captain morgan konusunun incelenmesi
– Analiz: Kendini feda eden bir insanın veda mektubu Sun tzu felsefesesi ise analiz
– Analiz: Kendini feda eden bir insanların aynı hedefe inancı
Ø Ordunun ilerlemesi,
– Analiz: Comcast Corporation Piyasada ilerlemesinin analizi,
Ø Arazı Faktörü,
– Analiz: Deniz Bank reklamının hedef ve araç anlamında analizi
Ø Arazide Dokuz Konum,
– Analiz: Sırp sındığı savaşın Sun Tzu felsefesi ile analizi,
Ø Ateşle Saldırı,
– Analiz: Akıllı telefon piyasasında rekabetin analizi
Ø Casusluk Ve istihbarat
– Analiz: Kanije savunmasında bütün eğitimde alınan hususların tekrar, tek bir konuda işlenmesi,
– Nokia vaka çalışması ile genel çalışma

Çatışmaların en büyük sebebi: İletişim hataları…! İletişebiliyor musunuz?

Eğitim Tarihi: 27 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Kayıt İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

İletişiminizin anlamı karşıdan aldığınız tepkidir ve bu kastettiğinizden farklı bir tepki olabilir.

Amaç
Aynı dili konuştuğumuz zaman iletişimde de aynı dili konuştuğumuzu varsaymak gibi bir yanılgıya düşme olasılığımızselale_foto yüksektir. Gerçekten ve dikkatli dinlemeye başladığımız zaman iletişimde yapılan kısa devreleri, anlaşmazlıkları, genellemeleri ve yanlış varsayımları fark ettiğimizde doğru iletişim için yalnız aynı dili konuşmanın yeterli olmadığı gerçeğiyle yüzleşiriz.
Katılımcılar, etkili iletişime, çözüme odaklı yaklaşıma ve aldıkları sonuçların sorumluluğunu daha fazla yüklenmeye yönelik gelişkin bakış açıları kazanacaktır.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, “ekip arkadaşları” karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,
Ø Çalışma hayatında insan faktörünün önemini kavrayacaklar,
Ø Etkin yönetimin kilit unsurlarından haberdar olabilecekler,
Ø Duygu ve düşüncelerini doğru şekilde yönetebilecekler,
Ø Paradigma ve önyargılarının farkına varabilecek ve algı yönetiminde etkili olabilecekler,
Ø Doğru geri bildirim vermenin, olumsuz geri bildirim vermenin kurallarını, yol ve yöntemlerini öğrenebilecekler,
Ø Farklı yaklaşımların olabileceğini kabul ederek uyum, işbirliği ve iletişimi teşvik ederek takım ruhu yaratacaklar,
Ø Doğru kimliği oluşturup, doğru şekilde ifade ederek yansıtabilecekler,
Ø Saldırgan, eğilgen ve özgüvenli iletişim tarzlarını anlayacaklardır.

Eğitim Yöntemi
Ø Pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme
Ø Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları
Ø İnteraktif ve herkesin bire bir katılımı
Ø Anlatılan konuların iş hayatına nasıl aktarılacağına dair oyunlar ve örneklemeler

Eğitim İçeriği
Etki Alanında Sonuç Üretebilmek
Ø Söylem değil, eylem insanı olabilmek
Ø Öğrenmenin modeli ve alışkanlıklarımız
Ø Çalışan davranışında;
v Karar değişkenleri
v Kontrol edilebilen faktörler
v Kontrol edilemeyen faktörler
İnsan Ve Davranışı
Ø Hepimiz birbirimizden farklıyız
Ø Kendi tarzını ve başkalarının tarzını tanıma (test)
Ø Farklılıkları doğru yönetebilmek
Beden Dili – Ses Tonu ve Kelimeler
Ø Anlamak ve anlaşılmak
Ø İletişimin tanımı, yöntemleri ve kilit unsurları
Ø Sözsüz beden dili kullanımı
Ø Gizli dil okumanın önemi
Ø Vurgu ve tonlamalı konuşmak
Ø İletişimde duygusal modelleri tanıma ve yönetme
Doğru İletişim
Ø Uyum sağlamanın ön koşulu; dinleme
Ø Dinlemeyi engelleyen tutumlar; paradigmalarımız
Ø Etkin dinlemenin kilit unsurları ve etkin dinleme teknikleri
Ø Empatik iletişim (duygusal zekanın bir unsuru olarak empati)
Ø Düşünceleri, duyguları, istekleri ve ihtiyaçları anlamak için doğru soruları sorma teknikleri
Olumlu Pozitif İlgi
Ø Olumlu pozitif ilginin kazandıracakları
Ø Olumlu pozitif ilgi vermenin kuralları
Ø Etkin ve yapıcı geribildirim vermek
Sorunlu Durumlarda İletişim ve Güvenli İletişim
Ø Farklı davranış tiplerini ayırt edebilmek
Ø Güvenli davranışın yararları
Ø Kendimi anlamak – ilişki farkındalığı (öz değer; öz saygı ve öz takdir)
Ø Haklarımı anlamak (haklarımızın tehdit altında olduğunda güvenli karşılık geliştirebilmek)
Ø Eylemde güvenli iletişim
Ø Düşün / hisset / davran
Ø Düşünme yanlışları

Yalnızca ne konuştuğunuz değil, nasıl konuştuğunuz da önemlidir!!

Güler Kazmacı İle Türkçe’yi Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı

Eğitim Tarihi: 22-23 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & Kayıt İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Kuşkusuz insanın en büyük şansı konuşabilmesidir. Ancak konuşmak iki yanı keskin bıçaktır. İyi, güzel ve doğru Güler Kazmacı Geçerli.jpgkonuşulduğunda insan, başarı ve mutluluk kazanabilir. Kötü, itici ve yanlış konuşulduğunda ise kazandıklarını bile kaybedebilir.
Oysa düzelmeyecek hiçbir konuşma kusuru ve iletişim hatası yoktur.
Etkili ve Güzel Konuşma eğitimi, konuşmanın diksiyon / artikülasyon / doğru ve güzel ses kullanımı gibi biçimsel özellikleriyle birlikte, yüz yüze, toplantılarda veya kitle önünde konuşmalar için iletişim psikolojisini de kapsamaktadır.
Akıcı konuşmak kadar stres kontrol, öfke kontrol, heyecan kontrol için gereken nefes tekniği de verilmektedir.
Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Doğru ve güzel Türkçe ile konuşacaklar,
Ø Etkili konuşma yöntemleri ve ses – nefes tekniği ile etkileyici konuşacaklar,
Ø Ne anlattığının değil nasıl anlattığının önemini anlayacaklar,
Ø İletişim kazalarının yok edilmesi, konuşmada doğru kelime seçimi ve mesaj aktaran cümle biçiminin kullanılmasını öğrenecekler,
Ø Kişinin imajını düzelten, sempati ve itibar kazandıran ve daha inandırıcı olmasını sağlayan “olmazsa olmaz” diksiyon kuralları ve konuşmanın öneminin bilincinde olacaklar,
Ø Sesimizi ve Türkçe’yi karşı tarafı etkileyecek biçimde doğru ve güzel kullanma tekniklerini öğreneceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Etkili ve Güzel Konuşma eğitimi, uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Ø İki gün süresince, Ses – Konuşma – Nefes egzersizleri katılımcılar tarafından pek çok uygulama eşliğinde pratik edilir.

Eğitimin İçeriği
Konuşurken itibar ve sempati yaratmak için
“OLMAZSA OLMAZ” TEMEL DİKSİYON
Düzgün konuşma teknikleri
Konuşmanın tam olarak anlaşılır olması için
ARTİKÜLASYON
Ağzımızdan çıkan her harfin hecenin ve kelimenin yutup yuvarlanmadan temiz ve anlaşılır biçimde konuşulması.
Türkçe kuralları
KONUŞMA DİLİ
Türkçe yazıldığı gibi okunmaz ve konuşulmaz. Temel Türkçe kuralları.
Karşınızdaki kişilerde önemseme yaratmak için
DOĞRU VE GÜZEL SES TEKNİĞİ
Farklı ses kullanımlarıyla yanlış anlaşılmaktan kurtulmak, duygu ya da düşünceleri daha ikna edici ve daha etkili ifade etmek, sesi daha saygı ve sevgi yaratıcı kullanmayı öğrenmek.
İletişimdeki gizli egemenlik, “iktidar” için
TONLAMA VURGULAMA
Kendini gerçekten dinletmek için özel teknikler. Karşı tarafın anlamasını istediğiniz biçimde vurgu yapmak, tonlamanın önemi, “es vermek/ durak yapmak, kesme yapmak teknikleri.
Neyi nasıl anlatırsak “sahiden” dinleneceğimizin bilinmesi için
KONUŞMA MANTIĞI
Hangi mantıkla konuşulursa nasıl etki alınacağının ve her milletten her yaştan kişiyle doğru konuşma yollarının tekniği.
Toplantılarda ve kitle önünde etkili olmak için
İÇSEL VE GÖRSEL HAZIRLIK
Zihinsel prova, konuşma çerçevesinin hazırlanışı, görsel malzemenin özellikleri, soruları doğru karşılama, kışkırtıcı soruları savuşturma.
Nefes teknikleri
SES VE HEYECAN KONTROLÜ
Diyafram ve körük nefesi teknikleri

Zaman mı sizi yönetiyor? Siz mi zamanı?

Eğitim Tarihi: 21 Mayıs 2015
Eğitim Yeri: Volley Hotel, Altunizade
Bilgi & KAYIT İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma İdil Şahbaz Fotoalışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak, zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişikliği yaratabilmektir.

Davranışsal Hedefler
Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
Ø Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecekler,
Ø Daha proaktif davranarak manevra kabiliyetini güçlendirebilecekler,
Ø Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecekler,
Ø İşlerini önceliklendirebilecekler,
Ø Zor, süreç gerektiren işlerini planlayabilecekler,
Ø Zamanı doğru yönetebilmek için beyni etkin kullanabilecekler,
Ø Masa düzenlerini, bilgisayar dosyalarını ve dosyalama sistemini önceliklendirme yapabilecek şekilde etkinleştirebilecekler,
Ø Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecekler,
Ø Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecekler,
Ø Zamanı, performanslarını geliştirmek için kullanabilecekler,
Ø Toplantıların etkin olmasını sağlayabileceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
Ø Öğrenmeyi destekleyecek test ve ANALIZLER
Ø Renkli ve güncel örnekler
Ø Bireysel ve grup çalışmaları
Ø Senaryo ve uygulamalar

Eğitim İçeriği

Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık
Ø Zamanı yönetebilir miyiz?
Ø Bir günü nasıl geçiriyoruz?
Ø Zaman nedir?
Ø Zaman=hayat
Ø Zamanı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için kullanmak
Ø Kendimi değerlendiriyorum
Ø Zamanı yönetirken kullandığım sistem ve yöntemler
İdeal Yaşam Dengesi
Ø Zamana bakışımız
Ø Geçmiş, şimdi, gelecek
Ø Şimdi için küreklere asılmak
Ø Zamanı yönetirken sahip olunması gereken zihinsel yaklaşım
Ø Eylem ve söylem insanı
Öncelikler
Ø Yaşam üçgeni (hedeflerim, yapmak istediklerim ve yaptıklarım)
Ø Bir günde yaptıklarım
Ø Covey matriksi
Ø Acil ve önemli kriterlerini kullanmak
Ø Önceliklendirme matriksini oluşturmak
Ø Acil / önemli, acil olmayan / önemli, acil / önemli olmayan, acil olmayan / önemli olmayan işleri tanımlama
Ø Doğru önceliklendirme
Ø Pusulanın gösterdiği kutu (şirkete katma değer yaratabilmek)
Ø Zor, süreç gerektiren, ilerlemenin kolaylıkla görülemediği, çabuk vazgeçtiğimiz ve yapmak istemediğimiz 2. kutu işlerinin planlanması
Ø First prensibi ile çalışma
Ø Örgütsel zamanı doğru yönetebilmek için doğru dil, doğru iletişim
Ø Zamanla konuşmak
Etkin ve Verimli Olmak
Ø Zaman yönetiminde verimlilik ve etkinlik kavramı
Ø Etki alanında sonuç üretebilmek
Ø Akıllı çalışmak
Ø Doğru işleri yapmak
Ø Pareto prensibi ve zaman yönetimi
Hedef Belirleme
Ø Etki alanında doğru sonuçlar üretebilmek için yapılması gerekenler
Ø Ne yapacağını bilmek
Ø Hedeflerle çalışmanın bireysel ve iş hayatına katacakları
Ø Hedef nedir?
Ø Hedef nasıl olmalıdır?
Ø Hayalden hedefe giden süreci doğru tanımlamak ve doğru yönetebilmek
Ø Hedef önündeki en büyük engel (zihinsel yaklaşımlarımız-cam tavan sendromu)
Ø Hedefler ve motivasyonu doğru yönetebilmek (hedefleri görünür kılmak)
Beynin Doğru Kullanılması
Ø Beyni doğru kullanmanın zaman yönetimine katkısı
Ø Etkin ve verimli sonuçlar üretebilmek için beyni doğru kullanmak
Ø Beynin çalışma sistemine uygun
v Masa düzeni
v Bilgisayar dosyaları
v Dosyalama sistemleri
Ø Gelen e-posta mesajlarının planlanması
Ø Sistematik çalışmanın faydaları
Zaman Çalıcılar
Ø Bölünmelerin seyir defteri
Ø Nölünmelerin yarattığı motivasyon ve performans kaybı
Ø Planlarınıza uymanızı engelleyenler neler?
v Toplantılar
v Telefonlar
v e-postalar
Ø Yanlış delegasyon
Ø Hayır diyememek vs.
Ø Zaman çalıcılarla başa çıkma önerileri
Ø Kırmızı ve yeşil alan uygulamaları