Stres, bireylerin onu algılama durumlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır.
Peki o zaman hangi faktörler bizlerde strese neden olur diye soracak olursak, hemen hemen her föktör bunun cevabıdır diyebiliriz.

Şöyle ki:

1. FİZİKSEL STRES KAYNAKLARI

• Sıcak
• Soğuk
• Gürültü
• Kötü çalışma şartları ve donanım
• Yangın
• Trafik
• Şiddet
• Kişinin hasta veya rahatsız olması

2. SOSYAL STRES KAYNAKLARI

A) Sosyal, ekonomik ve politik koşullar

• İşsizlik
• Enflasyon
• Kira sorunu
• Vergiler
• Yüksek suç oranı
• Çevre kirliliği
• Teknolojik değişiklikler

B) Aile ortamı

• İş yükünün paylaşılması
• Kıskançlık
• Cinsiyet rolleri
• Farklı değerler
• Ailede ölüm veya hastalık
• Çocuklar
• Farklı yaşam tarzları
• Maddi sorunlar

C) İş ve kariyer

• Yetiştirilmesi gereken işler
• Yanlış anlaşılmalar
• İş seyahatleri
• İşin bölünmesi
• Rekabet
• Kendini kabul ettirme çabası
• İş tatminsizliği
• Üst yönetim ile anlaşmazlık
• Terfi sorunu
• Performans değerlendirmesi
• Kaynak eksikliği
• Mesai saatleri
• Beceri eksikliği
• Eğitim
• Maddi sorunlar
• Müşteriler
• İş arkadaşları

D) Kişiler arası ve çevresel ilişkiler

• Farklı değer yargıları
• Farklı iletişim stilleri
• Zorunluluklar
• Bekleme ile geçen zaman
• Kötü servis
• Sigara içen ve içmeyenler
• Kötü araba kullanma alışkanlıkları
• Sosyal beklentiler

Görüldüğü üzere yukarıda da belirttiğimiz gibi çevremizdeki hemen hemen her şey bizlerde stres yaratıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada önemli olan sizin stres kaynaklarınız neler ? Sizde stres yaratan durumlar nedir ?  veya kişiler kimlerdir ?
Bunları yok edebiliyor musunuz ? Azaltabiliyor musunuz ?
Stres ile baş etmek için siz neler yapıyorsunuz ?