İş Hayatında Sun Tzu Felsefesinin Yönetim Sürecine Aktarılma Becerisinin Kazanılması

Eğitim Tarihi: 12-13 Haziran 2015
Eğitim Yeri: Urban Station, Galata
Bilgi & Kayıt İçin: Seda Öztaner – seda@egitimakademi.com
İrtibat: 0216 641 40 88 – 0543 377 53 16

Sun Tzu’nun en önemli doktrini “Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır.” Bu nedenle “Savaş sanatı kitabı savaşın değil barışın kitabıdır ve Savaş sanatı kitabı yöneticinin yorumları ile eşsiz bir yönetim aracıdır.”FİKRET GÜZELLER (LOGOLU)

Hedef Kitle: Üst/Orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları
Eğitime katılan Yöneticiler, Ekip, Takım, Kısım veya Bölüm Müdürleri veya daha üst düzey yöneticiler (Direktör, Genel Müdür Yrd, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı) olabilir. Yönetici olarak minimum 3 kişilik bir kadroyu yönetmesi gerekmektedir.

Amaç:
Bundan yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce ünlü filozof savaşçı Sun Tzu tarafından yazılmış olan Savaş Sanatı (Sunzi bingfa) adlı bu eser, savaş stratejileri tarihinin en prestijli ve etkileyici eseridir. Savaş Sanatı’nın teorileri iki bin beş yüz yıldır tüm askeri lider ve strateji uzmanlarına kılavuzluk ettiği gibi bugün de gerek Asyalı/Amerikalı/Avrupalı idareci ve politikacılara gerekse modern işadamlarına yol göstermektedir.
18 nci yüz yıldan itibaren Japonya’da bilim adamları, Sun Tzu’nun klasik öğretilerini, modern çağın siyaset ve iş yaşamına büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Gerçekten de bugün pek çok kimse, Japonya’nın bugünkü başarısında. Sun Tzu’nun ünlü Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır, ‘ doktrininin büyük rol oynadığı konusunda birleşmişlerdir.
Günümüzde sun Tzu kitabı bir çok okulda eğitim programlarına alınarak sistemli bir şekilde politika, spor ve iş hayatına nasıl aktarılacağı ve faydaları öğretilmektedir.
Savaş Sanatı bugünün iş dünyası içindeki bitmek bilmeyen rekabet konusunda gerek kişisel, gerekse uluslararası çekişme ve mücadelenin ana hatlarına ışık tutar. Eğitimin verdiği ana fikir yenilmez olabilmek, savaşsız zafer kazanmak, savaş ve rekabetin fiziğinin, psikolojisinin ve politikasının doğru analizi ile rakiplere karşı üstünlük kazanmanın yollarını anlatmasıdır.
Eğitimin sonucunda, bugünkü acımasız iş yaşamında hemen her zaman benzer koşullarla karşılaşılabileceği anlatılacak ve Sun Tzu’nun derslerinin pratik kullanımının uygulama becerisine sahip işadamlarına sağlayabileceği yararlar vurgulanacaktır.
“Savaş Sanatı sadece askerlerin ya da tarihçilerin kullanımından çok, bugünün dünyasındaki kullanım ve yararlanma alanını en çok çalışma hayatındaki, sınırsız savaş ortamında bulmaktadır. Bu 2500 yıllık eserin günümüz iş hayatına uygulanmasını ele alan bu eğitime katılarak, felsefeyi doğru yorumlamayı becereceksiniz bunun yanı sıra yöneticilerin ve yönetici adayları iş hayatında SUN TZU stratejik yaklaşımını bütünsel bir anlayış ile aklı kullanarak uygulama yeterliliğini kazanacaklardır.”

Davranışsal Hedefler
Bilgeliği aynı kalan ve zamana değişime karşın her zaman uygulanabilir olan stratejiyi kullanışlı kılacak yeterliliğe kavuşacaklardır.

Ø Sun Tzu’nun kitabındaki esasları mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kalitesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır, bu aracı kullanarak daha kaliteli karar vereceklerdir.
Ø Küresel rekabet ve piyasada var olma savaşlarının yoğunluğunda bu eğitim ile sun tzu nun savaş stratejilerini iş hayatına bağlanacak ve katılanlar yeni stratejik felsefe ile bu ortama hazırlanmış olacaklardır.
Ø Bu eğitimde size verilecek olan bilgiler her duruma uyan bir el kitabı değildir. katılımcılar alacakları bilgi ile bu felsefeyi ne zaman kullanacaklarına karar verecek yeterliliğe ulaşacaklardır.
Ø Bu eğitimde basitleştirerek karmaşık durumlarda konulara analitik yaklaşmayı sağlayacak yöntem öğretilecektir.
Ø Karar verme sürecinde tecrübe ve bilgi seviyesine bağlı olarak yöneticilerin doğru karar verme olasılığı değişmektedir.
Ø Sun Tzu’nun yazılarını mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kaltesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır. Bu aracı kullanmayı katılımcılar öğreneceklerdir.

Eğitim Yöntemi
Ø Sun Tzu Kitabındaki ilgili bölümler önce izah edilecek sonra günümüz hayatı ile paralellik kurulacak ve günümüz ekonomik hayattından ve askeri tecrübelerden uygulamalı analizler yapılarak, katılımcıların felsefeyi kendilerine mal etmeleri hedeflenmektedir.
Ø Yöneticiler Kişsel gelişim eğitimlerinde ve diğer eğitimlerde parça -parça farklı eğitimler almaktadırlar, Bu aldıkları eğitimleri bir bütün halinde birleştirme ve dünyadaki uygulamalar ile karşılaştırarak, uygulama imkanını bu eğitimde bulacaklardır.
Ø Her eğitime katılan kararlarında aldığı bilgi ve yeterlilik seviyesi ile tecrübelerine dayanarak karar vermektedir, sınıfta ele alınacak dosylarda karşılıklı fikir değişmeleri ve uygulamalar ile olaylara farklı yönlerden bakma kabiliyetlerini geliştireceklerdir. Bu amaçla her bölüm sonunda alttaki konularda uygulamalar yapılacaktır.
Ø Bu eğitimde bir felsefe anlatılarak, kişilerin kendine mal etmesi hedeflendiğinden katılımcılar bilgi ve eğitim seviyesine göre uygulama yeterliliği kazanacaktır.
Ø Ele alınacak dosyalarda önemli olan başkalarının yaşadıklarından ders çıkarmaktır. En akıllı yaklaşım başkalarının bedel ödeyşp yaşadığı tecrübeleri inceleyerek aynı bedelleri ödemeden tecrübe kazanmaktır.

sun tzu tablo

Eğitim İçeriği
Ele alınacak Konular;
Ø Savaş sanatı kitabının dayandığı TAO felsefesi,
Ø Sun Tzu felsefesine giriş,
Ø Planlama,
– Analiz: WALL-MART şirketine kısa bir bakış
– Analiz:Durum analizinin uygulamalı yapılması
Ø Savaşın Maliyeti,
– Analiz: SAMSUNG LCD TV’nin satış ve fiyat analizinin zaman çerçevesinde analizi
– Analiz: PANASONIC LED SMART TV satış ve fiyat analizinin zaman çerçevesinde analizi,
Ø Savaşta Strateji,
– Analiz: ETI reklamının analizi
– Analiz: ETI reklamının yıllar sonraki konumunun analizi
Ø Taktik,
– Analiz: METZ’in iflası
– Analiz: RADIOSHACK İflası
Ø Enerji,
– Analiz: Tablet Piyasasında firmaların durumu
Ø Gücün Kullanımı,
– Analiz: Mustafa ERTUĞRUL ve Dünyada batırılan ilk Uçak gemisi
– Analiz: SAMSUNG Gear Smartwatch piyasaya girişinin anlatılması,
Ø Savaşta Manevra,
– Analiz: İLETİŞİM ve dans/emir ve uygulamanın incelenmesi
– Analiz: Microsoft ve SAMSUNG arasındaki rekabette dolaylı yaklaşım
– Analiz: IBM Hızlı düşün ve Hızlı Hareket eden konusunun incelenmesi
Ø Taktik Değiştirme,
– Analiz: Bacardi-Captain morgan konusunun incelenmesi
– Analiz: Kendini feda eden bir insanın veda mektubu Sun tzu felsefesesi ise analiz
– Analiz: Kendini feda eden bir insanların aynı hedefe inancı
Ø Ordunun ilerlemesi,
– Analiz: Comcast Corporation Piyasada ilerlemesinin analizi,
Ø Arazı Faktörü,
– Analiz: Deniz Bank reklamının hedef ve araç anlamında analizi
Ø Arazide Dokuz Konum,
– Analiz: Sırp sındığı savaşın Sun Tzu felsefesi ile analizi,
Ø Ateşle Saldırı,
– Analiz: Akıllı telefon piyasasında rekabetin analizi
Ø Casusluk Ve istihbarat
– Analiz: Kanije savunmasında bütün eğitimde alınan hususların tekrar, tek bir konuda işlenmesi,
– Nokia vaka çalışması ile genel çalışma