porno canli mac izle

Posts tagged danışmanlık

İŞLETMEDE İŞGÜCÜ ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

İŞLETMEDE İŞGÜCÜ ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK
Fikret Güzeller
FİKRET GÜZELLER (LOGOLU)

Bu yazıda örgütsel değişim amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak örgütün parçası olarak personelden etkin ve verimli istifade etmek ele alınmıştır. İki husus uygulamada iç içe girmiş vaziyettedir, birbiri ile bağlantılı olarak ele alınması faydalıdır.
Yapılan işi etkin kılmak için işin gerekleri ile işi yapanın özelliklerinin bütünleştirilmesidir. Bu konuyu sorgulamanın yanı sıra işletme içinde yapılan işler, iş yapma usulleri kullanılan araç-gereç, örgütsel ilişkiler ve kişiler düzeyinde konuyu inceleceğiz.
En basit anlamıyla üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonucunda elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en etkin şekilde kullanarak üretmek demektir. Biz insan kaynağımızın verimli kullanılmasını ele alacağız.
Yazımda mevcut bir işletmeden bahsedeceğim. Yani kurulmuş, yıllar içinde faaliyet alanı ve kapasitesi artmış ve bunun doğal sonucu olarak daha fazla personel istihdam etmeye başlamıştır. İşletme büyüdükçe yeni çıkan işlere veya artan iş yükünü paylaştırmak maksadı ile yeni personel alımı yapılmıştır. Read the rest of this entry »

Gelişime Açık Firmaların Akıllı Stratejisi; “Yönetim Danışmanlığı”

Bir şirket sahibi olarak, yüksek ihtimalle yaptığınız işte çok çok iyisiniz. Buna rağmen, birçok küçük firma sahibi işlerini yürütmedeki günlük faaliyetlerinde çok çok iyi olmadıklarını fark etmişlerdir. Firma yapınıza, ihtiyacınız olan fazladan sağduyuyu katmaya yardım etmek için yanınızdayız.

Yönetim danışmanlığının amacı; öncelikle organizasyonunuzla ilgili mevcut problemlerin analizinin yapılması ve ilerleme planlarınızın geliştirilmesi yoluyla, performansınızı artırmaktır.

Organizasyonunuzla alakalı değişim yönetimi desteği, koçluk becerileri gelişimi, e-ticaret teknoloji danışmanlığı , satış ekibi kurma, eğitme, saha satış koçluğu ve insan kaynakları danışmanlık hizmetlerini tamamen tarafsız bir yaklaşım ile size danışmanlık hizmeti olarak vermekteyiz.

Danışmanlarımız görevlerinizi daha verimli ya da etkili yerine getirmeniz için, bilgi ve birikimleri ile size bir köprü işlevi olmaktadırlar.

Genelde, danışmanlık için; bir uçta bir uzman ya da kurallı bir yaklaşım diğer uçta kolaylaştırıcı bir yaklaşım ile bir yerde bir süreç boyunca bulunmak gibi farklı yaklaşımlar düşünülebilir.

Uzman yaklaşımında, danışman uzman rolünü üstlenir ve danışana öneri veya destek sağlar, kolaylaştırıcı yaklaşımla karşılaştırıldığında danışandan daha az veri girişi ve danışanla daha az işbirliği vardır.

Kolaylaştırıcı bir yaklaşımla, danışman spesifik ve teknik uzmanlık bilgisine daha az ve danışmanlık sürecinin kendisine daha fazla odaklanır. Bu sürece odaklanma sebebiyle, kolaylaştırıcı yaklaşım genellikle “süreç danışmanlığı” olarak anılır.

Eğitim Akademi danışmanları, konularında uzman olup, arzu ettiğiniz hedefler doğrultusunda, süreç veya uzman yaklaşımımız ile sizinle beraber, başarı yolculuğuna çıkarız.