Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Günümüzde şirketler, mevcut piyasada hayatta kalabilmek için yenilikler yapmalı veya yeni ürünler yaratmalı, daha fazla kazanmalı ve bu süreç içinde rakiplerinden önde olmak zorundadır.
Bu çalışma süreci içinde yapılan araştırmalar ile yaratılan ve piyasaya sürülen ürünün tasarımı, piyasaya sürülmeden önce yapılan harcamalarda üründen önce ortaya çıkan ve şirket sahiplerinin ürünün şekillenmesindeki seçeneklerden birini seçmesinde etkin olan nedir? sorusuna çoğumuz otomatik olarak “BİLGİ” cevabını veririz.
Bu noktadan hareketle bilginin para olduğu ve değer taşıdığı, işlenme biçimine bağlı olarak değerinin artmasının söz konusu olduğu açıktır. Bilgi, şirketler için harcama yoluyla elde edildiğine göre kısaca izah edildiğinde bilgi=para demek olduğuna göre bilgi yönetimi nasıl olmalıdır? sorusuna cevap aranmalıdır.
Burada öncelikle bilgi yönetimi ne demektir? bunun bilinmesi gerekir. Şirket içinde bilginin yaratılması, değerlendirmesi, korunması ve dağıtılması işinin organizasyon içinde yapılmasının yanı sıra şirket içinde mevcut bir bilginin varlığını ve dokümanın olduğunu bilmek ve bu bilginin nerede olduğunu bilerek bu bilgi ve dokümanın ne sure saklanacağına ve imha edileceğine karar verme işlemidir. Read the rest of this entry »