Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Şirketlerde en çok sıkıntı çekilen hususlardan bir tanesinin iş takibi olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayım. Yönetici konumunda bulunan bir insan, çalışanlarına herhangi bir işi tevdi etmiş bulunabilir. Bu durumda ortaya iki konu çıkmaktadır. Bir tanesi yöneticinin verdiği görevi takip etmesi, öbürü ise işi alanın konu ve gelişmeler veya sonuç hakkında yöneticiye bilgi aktarmasıdır.
Buradan hareketle klasik anlamda yönetici, verdiği görevle ilgili olarak defterine veya ajandasına not düşmelidir ve not düşerken bu işin bitmesini istediği tarihi de yanına not etmeli ve aynı zamanda bu süreyi çalışanına belirtmelidir.
Bu şekilde yapılmasına rağmen çalışanların verilen görevi not etmemesi veya işi bitirdiği halde sonucunu yönetime bildirmemesi, şirket içinde çeşitli aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda karşılıklı bir bilgi akışının sağlanması için yönetici yapacağı günlük kısa süreli iş toplantısına gelirken, takip edeceği konuları yazarak gelmeli ve soru yönelterek, çalışanlarından aldıkları görev ile ilgili hangi aşamada olduklarını takip etmelidir. Eğer çalışan sürekli bir bilgi akışı sağlıyorsa aynı konuyu tekrar gündeme alarak konuşmak gerek zaman kaybına yol açarken diğer yandan çalışanın motivasyonunu olumsuz olarak etkileyecektir.
Çalışan işin yapılması esnasında kendi kararı ile çözebileceği hususları kendisi çözebilecektir. Ancak bu konuda yöneticinin şirket içinde tanıdığı inisiyatif ve sorumluluk esaslarına uygun davranmalıdır. Read the rest of this entry »