porno canli mac izle

Posts tagged yenilik

İşletmenin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Bu yazıda örgütsel değişim amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak örgütün parçası olarak personelden etkin ve verimli istifade etmek ele alınmıştır.
Yapılan işi etkin kılmak için işin gerekleri ile işi yapanın özelliklerinin bütünleştirilmesidir. Bu konuyu sorgulamanın yanı sıra, işletme içinde yapılan işler, iş yapma usulleri kullanılan araç-gereç, örgütsel ilişkiler ve kişiler düzeyinde konuyu inceleceğiz.
En basit anlamıyla verimlilik, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonucunda elde edilen ürünler arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak kaynakları en etkin şekilde kullanarak üretmek demektir. Biz insan kaynağımızın verimli kullanılmasını ele alacağız.
Yazımda mevcut bir işletmeden bahsedeceğim. Yani kurulmuş yıllar içinde faaliyet alanı ve kapasitesi artmış ve bunun doğal sonucu olarak daha fazla personel istihdam etmeye başlamıştır. İşletme büyüdükçe yeni çıkan işlere veya artan iş yükünü paylaştırmak maksadı ile yeni personel alımı yapılmıştır.
Her geçen gün daha fazla personeli istihdam eden işletmemizde çalışandan daha fazla verim almak her yöneticinin temel konusudur, ancak hemen prim – ek ödeme – komisyon gibi faktörleri aklınıza getirmeyin. Bu yazıda bu şirkete finans yükü getiren yöntemlere değinilmeyecektir. Read the rest of this entry »

KARAR VERME SÜRECİ VE YATIRIM KARARI

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Hayatımızın her aşamasında, her gün değişik konularda kararlar vermekteyiz. Bunlardan bazıları çok önemli iken bazıları ise sıradan çok sık aldığımız kararlardandır. Örneğin; İşe gelirken hangi vasıta ile gideceğimiz veya kendi aracımızla hangi yolu izleyeceğimize dair değişik konularda kararlar veriyoruz. Peki, hayatın her aşamasında verdiğimiz bu kararları iş hayatında yatırım kararı alırken nasıl uygulamalıyız?
Karar vermek öğrenilebilir mi? Evet aslında öğrenilebilir. Yatırım kararı verirken nasıl bir yol izlemeliyiz? Yatırımcı olmak, paranın sahibi olmak, doğru karar vermek için yeterli midir? Aslında her alanın uzmanı insanlar vardır. Dolayısı ile kararın önemine, diğer alanlarla etkileşimine göre yardım almak ve insanlara danışmak son derece doğru yöntemdir.
Dünyada en akıllı insan kimdir sorusunun cevabı “Başkalarının aklını kullanan insandır.” Burada yanlış karar vererek yanlış yatırım ve harcamalar yapmak yerine doğru insana danışarak yanlış ve geri dönülemez hataların önüne geçmek son derece doğru olacaktır. Danışmak ve işin uzmanları ile çalışmak en iyi tasarruf ve verimliliği artırma yöntemidir.
Başarılı, doğru karar vermek için gereken en önemli unsur bilgiye sahip olmaktır. Karar için gerekli alanlarda bilgili olan insan daha doğru ve istikrarlı kararlar verebilmektedir. Bu basit anlamda sabah işe gelirken yol seçiminde izlenecek güzergâhı bilerek seçen kişi bu kararını önceki tecrübe ve bilgisine dayanarak yapmaktadır. Burada bilgi eksikliği olanlar tereddüt etmekte ve yanlış kararlar verebilmektedirler. Read the rest of this entry »

DEĞİŞİMLER, YENİLİKLER VE DİRENÇ

Fikret GÜZELLER Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Fikret GÜZELLER
Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

İşletmeler, yaşayan organizmalara benzetilebilir. Zaman içinde teknolojik yeniliklerden kaynaklanan faktörler, piyasa taleplerinden gelen değişim gereksinimleri veya şirket yöneticilerinin anlayışının/düşüncelerinin gelişmesinden dolayı değişime uğramaktadır. Bu değişim bazen organizasyonun tamamen yenilenmesi ve eski makinelerin yeni makinelerle yer değiştirmesi şeklinde olabileceği gibi, basit makinelerle üretim ve paketleme tekniklerinin yenilenmesi şeklinde de olabilir. Bu durumda şirkette bu değim ve yenilenme süreci çalışanlar tarafından nasıl karşılanmaktadır? Konumuz çalışanların göstereceği direncin kırılması ve yeniliğin benimsenmesi sürecidir.
Genel olarak insanlar yenilik ve değişimlere karşı korumacı bir yaklaşım sergilerler ve bu korumacı yaklaşım bazen değişimi kabullenmemekten öteye geçerek aksaklık çıkması veya yapılanların anlamsız ve gereksiz olduğunu ortaya koyacak tutumları sergilemeye kadar gidebilir. Bunun nedenleri; işçi sayısının azalması ile kendi pozisyonun kapatılacağı endişesi veya yetki ve sorumluluklarının azalması ile sosyal statüsünün değişeceği endişesinden kaynaklanabilmektedir. Bu durumda terazinin bir tarafında direnç öbür tarafında ise uygulanması beklenen yenilik/değişim vardır. Yönetici kararını gözden geçirmesi için çalışanlarınca zorlanmakta ve kendi kararından şüpheye düşmesi sağlanmaktadır. Yönetici bu durumda teraziyi nasıl dengede tutacaktır? Read the rest of this entry »